RijnmondNieuws.com
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

BURGEMEESTER VLAARDINGEN VERDACHT: SCHOOTHONDJES WEER OP EERSTE PLAATS

VLAARDINGEN- De fractie Heel de Stad (HdS) in de Vlaardingse gemeenteraad is niet overtuigd door de verklaring van het stadsbestuur over het selectieve mediabeleid dat het zou voeren. Het stadsbestuur beweert dat het geen onderscheid maakt tussen ‘bepaalde media’ en dat journalisten zelf verantwoordelijk zijn voor de juistheid van de gegevens op de gemeentelijke verzendlijst, maar HdS vermoedt dat de burgemeester hier een kwalijke rol in speelt.

HdS heeft vernomen dat de redactie van deze site vanuit de afdeling communicatie van de gemeente is gevraagd om de inhoud aan te passen (de term Azc mag niet meer worden gebruikt voor de huisvesting van Oekraïners bij Vergulde Hand). Toen daar geen gehoor aan werd gegeven, stopte de informatiestroom vanuit het stadskantoor.

Ron Boers (HdS): ‘Hoofd communicatie heeft in juni deze partij gebeld met het verzoek bepaalde woorden niet te gebruiken. Dit lijkt op intimidatie van de journalist en het bevorderen van een eenzijdige benadering van een situatie. Wij willen alle communicatie en verslagen zien die hierover hebben plaatsgevonden. Immers, een hoofd communicatie van de gemeente kan zo’n actie alleen uitvoeren na opdracht of akkoord van de burgemeester en de gemeentesecretaris. En deze personen zijn uiteraard zo bekwaam dat hier notities, mails en eventueel memo’s van zijn (van opdracht en terugkoppeling).’

HdS komt met aanvullende schriftelijke vragen. Boers: ‘Eind juni 2023 is er tenminste één partij uitgesloten en niet opgenomen in de verzendlijst. Kunt u aangeven wat de reden van uitsluiten was? Precies één dag na onze vragen is die uitgesloten partij weer opgenomen in de verzendlijst. Hoe verklaart u dit?’

Het selectieve mediabeleid is direct weer begonnen door de gemeente na de nieuwe vragen van HdS. Alleen de media die in de smaak vallen bij het stadsbestuur hebben eerder deze week via persberichten van de gemeente gehoord dat er in Vlaardingen dit jaar extra evenementen plaatsvinden en dat er subsidie vanuit de Provincie beschikbaar is gesteld voor sanering van de Broekpolder. De brave media kregen deze informatie als kant-en-klare brokjes (in ruil voor bewezen loyaliteit) om hun blaadjes en websites te vullen. Zelf iets doen aan nieuwsgaring zou alleen maar betekenen dat je het nieuws al een dag eerder kunt brengen (maar wie maalt daarom?)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *