WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

Redactieformule

header_re

KRITISCH EN ONAFHANKELIJK

De rubriek Waterweg Actueel (WA) biedt online, lokale actualiteiten waarbij de focus ligt op gebeurtenissen aan de noordelijke oever van de Nieuwe Waterweg: Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Hoek van Holland.

RN maakt geen gebruik van (overheids)subsidies en accepteert geen financiële ondersteuning in ruil voor invloed op de berichtgeving door overheid(sinstellingen) en politieke partijen. Ook niet in de vorm van advertorials; advertenties, vermomd als redactionele artikelen (uitgezonderd zijn advertorials van particuliere bedrijven). RN ambieert geen positie als lieveling van het establishment en durft op gevoelige tenen te staan. Daardoor is RN de enige, kritische en 100% onafhankelijke, lokale, online nieuwsvoorziening in de regio Rijnmond.

Via de eigen nieuwsvoorziening wordt in alle berichten, audio- en videoverslagen gestreefd naar journalistieke objectiviteit. In deze eigen, onafhankelijke berichtgeving streeft WA bovendien naar transparantie, vrij van newspeak en policor.

WA erkent uitsluitend de oorspronkelijke code van Bordeaux, zoals opgesteld in 1954.

“Journalism is printing what someone else does not want printed: everything else is public relations.” ― George Orwell.

16 gedachten over “Redactieformule

 1. Hallo zou dat bericht over die overval op de huisarts aub weg kunnen gehaald worden ..deze jongen heeft zijn straf gezeten en wil zijn leven opnieuw opbouwen .. en heeft geboet voor wat hij heeft gedaan ..en heeft er veel spijt van. Maar wil niet herrinerd worden aan zijn daden.

  1. Die huisarts wel dan? Wat hebben we te maken met wat zo’n klootzakkie zich wenst te herinneren? Die huisarts een trauma voor het leven en dat klootzakkie niet?

 2. Vervelend voor deze meneer.
  Maar zou deze huisarts geen slechte herinneringen hebben aan twee criminelen die hem met de dood bedreigden. Niet alleen woordelijk maar ook met een “vuurwapen” ? Kan mij voorstellen dat hij bij elke patiënt opnieuw de vraag stelt;” wat gaat er gebeuren”.
  Berouw komt na de zonde. Waarschijnlijk heeft hij wel spijt. Niet zozeer van zijn daad, maar dat hij zich heeft laten pakken.

 3. Sorry Rebecca, we moeten er natuurlijk rekening mee houden dat dit crimineeltje de verkeerde kleur driewieler heeft gehad in zijn prille jeugd en dat dit trauma tot deze laffe overval heeft geleid. Natuurlijk gaan wij rekening houden met zijn tere en niets dan goedwillende zieltje. Zijn (voorwaardelijke) taakstraf was natuurlijk veel te hoog en door die rechtszaak heeft hij ook nog een extra trauma opgelopen zodat hij voor eeuwig recht heeft op een uitkering. We zullen hem vertroetelen en in de watten leggen hoor. Hij moet trouwens wél uitkijken met oversteken……….

 4. Helaas lees ik zojuist van de presentatie door Chris Zijdeveld over het energiearm maken van je woning, die nu gaande is. Begrijp dat dit een 2e presentatie is. Hopelijk komt er nog een 3e, want ik zou die presentatie ook graag willen horen!

 5. Het belang van de Europese Unie raakt ons allemaal
  Met de verkiezingen voor het Europees Parlement in aantocht én de opkomst van extreemrechtse partijen die met hun nationalistische ideologie de Europese Unie afwijzen en zich trouwe aanhangers van Poetin tonen, is het belangrijk om de waarde van de EU voor Nederland te benadrukken.
  Het lidmaatschap van de EU bevordert economische groei en stabiliteit, en geeft Nederland invloed op de aanpak van wereldwijde problemen. Een nationalistische koers zou de internationale positie van ons land ernstig verzwakken.
  De EU vergroot de handelsmogelijkheden voor Nederlandse bedrijven en stimuleert economische investeringen. De EU bevordert ook sociale rechtvaardigheid met maatregelen zoals de minimumloonrichtlijn en initiatieven ter verbetering van de positie van vrouwen.
  Bovendien biedt de EU een platform voor de aanpak van wereldwijde problemen waaronder migratie, terrorisme en klimaatverandering. Zo werkt de EU aan een doeltreffender migratiebeleid en heeft zij zich ertoe verbonden om de uitstoot van broeikasgassen drastisch te verminderen.
  Kortom, kies voor veiligheid en welvaart door samenwerking.

 6. Dat doeltreffende migratiebeleid van de EU is erop gericht om zoveel mogelijk mogelijk uitvreters naar ons land te trekken.

 7. Voor een eerlijk en veilig Europa
  Met de naderende verkiezingen voor het Europees Parlement in juni, maken we ons op voor beslissingen die de toekomst van onze samenleving bepalen. Het is dan ook van het grootste belang dat we onze stem laten horen en kiezen voor een Europa dat bevolkingsgroepen niet tegen elkaar opzet of zondebokken aanwijst, maar beleid voert dat ten goede komt aan alle burgers.
  Deze verkiezingen draaien om belangrijke kwesties, zoals het tegengaan van klimaatverandering, een eerlijke welvaartsverdeling, veiligheid en het aanpakken van migratie.
  De EU kan hieraan bijdragen door de overgang naar een duurzame economie te versnellen, armoede en ongelijkheid te bestrijden, op te komen voor betere arbeidsvoorwaarden, samen te werken op het gebied van veiligheid en een beperkend maar rechtvaardig migratiebeleid te voeren.
  Daarnaast zijn voor vrouwen gelijke kansen op de arbeidsmarkt en gelijke beloning voor gelijk werk, van groot belang. De EU kan hieraan bijdragen door de strijd tegen discriminatie van vrouwen te versterken en de loonkloof tussen mannen en vrouwen te verkleinen, alsook door het verbeteren van ouderschapsverlof en kinderopvangmogelijkheden.
  Laten we onze stem gebruiken voor een Europa dat opkomt voor de belangen van ons allemaal en kiezen voor een eerlijke en veilige toekomst.

 8. Mooie gedachtengang.
  Maar zolang bepaalde bevolkingsgroepen die hier zijn gekomen als gelukzoekertjes mijn vrouw, mijn kinderen, mij, mijn geloof, mijn eten, mijn kleding en mijn tradities niet respecteren en wij ons in eigen land moeten aanpassen blijf ik op de PVV stemmen, met volle overtuiging. De gelukzoekertjes en ook hun nakomelingen onderdrukken hun eigen vrouwen en volk.
  Als deze lui de overhand krijgen worden ‘onze’ homoseksuele medemensen, ‘onze’ joden, ‘onze’ gehandicapten nog meer onderdrukt.
  En laten lui die in de (lokale) politiek zitten stoppen met hele oude koeien uit de sloot te halen met allerlei ‘onderzoeken’ naar het hele verre verleden. Hiermee kweek je geen toenadering. Wij, de Nederlanders, zijn heel vergevingsgezind. Hebben wij het nog over de Spanjaarden en de Fransen die ons ooit bezet hadden? Ook de Duitsers worden steeds meer gezien als goede buur en vriend. Maar de 2e wereldoorlog is nog geen honderd jaar geleden en er leven nog slachtoffers van de Nazi’s dus is het niet vreemd dat je hier en daar over moffen hoort praten.

 9. Diegenen die het steeds over moffen hebben zijn doorgaans te jong om die oorlog te hebben meegemaakt en komen meestal uit een NSB nest.

  1. Dus………?
   Dat zijn dan de nazaten van NSB’ers die hoogstwaarschijnlijk inzien dat de Nazi’s en NSB’ers heel erg fout waren. Daarnaast zijn er nog zeker meer mensen in Nederland waarvan het bombarderen door het Nazi tuig van Rotterdam op hun netvlies staat gebrand. En de (klein)kinderen horen dat vaak aan, rond deze mei dagen, door opa of oma. Mijn opa lag tijdens het bombardement op de Grebbeberg moffen uit de lucht te knallen.

   1. Je hoort nooit iemand zeggen ,,mijn opa zat bij de en es bee, of mijn opa scheet in zijn broek en was op de vlucht.” Als er zoveel Nederlanders in het verzet zaten als de nazaten beweren had de bezetter het knap moeilijk gehad hier. Er is geen land ter wereld waar zoveel Joden zijn verraden als Nederland.

    1. Om er vrijwel zeker van te zijn dat je opa niet fout was in de 2e wereldoorlog kan je binnenkort het CABR raadplegen.
     In het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging (CABR) liggen de dossiers van ruim 300.000 personen die na de Tweede Wereldoorlog zijn onderzocht omdat ze werden verdacht van ‘collaboratie’: samenwerking met de Duitse bezetter, het in dienst treden bij de vijandelijke krijgsmacht, verraad of NSB-lidmaatschap.

     In Nederland zijn i.d.d. veel Joden opgepakt en gestorven.
     Maar het was niet enkel door verraad.
     Tijdens de vijf bezettingsjaren zijn in Nederland 107.000 Joden opgepakt en gedeporteerd naar de nationaalsocialistische concentratie- en vernietigingskampen. Dat is 75 procent van het totaal aantal Nederlandse Joden.
     Slechts 5000 van hen kwamen terug. Van de maximaal 25.000 tot 28.000 Joden die in Nederland onderdoken, overleefden er 16.000 à 17.000. Alle anderen zijn vermoord of van ziekte en ondervoeding omgekomen. In vergelijking met andere bezette West- en Noord-Europese landen was het aantal Joodse slachtoffers in Nederland opvallend hoog. In België overleefde 40 procent de oorlog niet en in Frankrijk 25 procent.

     Historici geven tegenwoordig niet één, maar meerdere verklaringen voor dat hoge percentage. Ze zijn het over het algemeen eens dat er niet een enkele, gemakkelijke verklaring is. Zo functioneerde het Duitse bezettingsregime in Nederland uiterst effectief, ook omdat – uitzonderingen daargelaten – de Nederlandse bevolking in die jaren gezagsgetrouw en volgzaam was. Daarnaast weigerden veel Joden lange tijd in te zien dat ze groot gevaar liepen. Bovendien was het in het kleine en dichtbevolkte Nederland moeilijk om onder te duiken of te vluchten naar het buitenland. Door de zee en de grenzen met nazi-Duitsland en het eveneens bezette België konden ze geen kant op. Die combinatie van factoren – die je niet los van elkaar kunt zien – zorgde voor het trieste hoge aantal slachtoffers in Nederland.

 10. Mien opa zaat in’t verzet heur, doar wierd hie lid van op 9 mei 1945 en hie had un wief kaolgeschoren. Ne echte held dus.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *