WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

RAAD VAN STATE HANDHAAFT PLANNEN RIVIERZONE VLAARDINGEN

VLAARDINGEN- De plannen met de Vlaardingse Rivierzone kunnen doorgaan. Hoewel de plannen officieel zijn vernietigd, blijven…

RAAD VAN STATE WIL NADER ONDERZOEK WONINGEN RIVIERZONE VLAARDINGEN

VLAARDINGEN- De Raad van State (RvS) heeft besloten tot een nader onderzoek naar het bestemmingsplan voor…

EVANGELIEGEMEENTE SCHIEDAM-NIEUWLAND TEGEN PLAN ‘DE KETHELPOORT’

SCHIEDAM- Evangeliegemeente De Deur verzoekt de Raad van State om het bestemmingsplan ‘De Nieuwe Kethelpoort’ in…

SCHIEDAM GAAT BESTEMMINGSPLAN BEDRIJVENTERREIN MOGELIJK REPAREREN

SCHIEDAM- De afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft een tussenuitspraak gedaan op de beroepen…

HUIDIGE SPEELAUTOMATENHAL VLAARDINGEN MAG BLIJVEN

VLAARDINGEN- De Raad van State heeft in hoger beroep geoordeeld dat de Verordening Speelautomatenhal Vlaardingen 2017…

AANLEG WARMTELINQ LANGS SCHIEDAM NIET TE STOPPEN

SCHIEDAM- De Raad van State heeft in een uitspraak alle bezwaren ongegrond verklaard tegen de aanleg…

RAAD VAN STATE VERNIETIGT BESTEMMINGSPLAN WOONTORENS SCHIEDAM

SCHIEDAM- De Raad van State heeft het bestemmingsplan Schieveste vernietigd, maar volgens de gemeente Schiedam kunnen…

BEZWAARMAKERS VERTRAGEN BOUW WOONTORENS SCHIEDAM

SCHIEDAM- Bij de Raad van State zijn twee beroepen ingesteld tegen het nieuwe bestemmingsplan voor de…

NAAR RAAD VAN STATE OM WOONTOREN S’MAAK SCHIEDAM-OOST

SCHIEDAM- Een bewoner uit de Oosterstraat in Schiedam-Oost is als een van de eerste naar de…

‘RAAD VAN STATE HAALT STREEP DOOR ISLAMSCHOOL VLAARDINGEN’

VLAARDINGEN- De gemeenteraad van Vlaardingen is in het gelijk gesteld door de Raad van State in…

DRUGSCAFÉ MAASSLUIS KRIJGT GEEN INZAGE IN STUKKEN ONDERZOEK

MAASSLUIS- De burgemeester van Maassluis hoeft drie processen-verbaal niet te laten zien aan de uitbater van…

NAAR RAAD VAN STATE OM PLAN WOONTORENS SCHIEDAM

SCHIEDAM- Delta Fiber Nederland B.V. en Roc Vastgoed 2 CV zijn naar de Raad van State…

NAAR RAAD VAN STATE OM NATUURBEGRAVEN HOEK VAN HOLLAND

HOEK VAN HOLLAND- De actiegroep ‘Zorgen om de Bonnen’ stapt naar de Raad van State om…

BURGEMEESTER SCHIEDAM IN DE FOUT MET HUISVERBOD

SCHIEDAM- De burgemeester van Schiedam heeft onterecht een huisverbod opgelegd aan een inwoner van zijn stad.…

KOMST EXTRA WINDTURBINES VLAARDINGEN LIJKT TOCH ONZEKER

VLAARDINGEN- Wat betekent de recente uitspraak van de Raad van State voor de plannen met windturbines…

‘RESTAURANT ‘T OEVERBOS VLAARDINGEN KAN ZONDER GEVAAR OPEN’

VLAARDINGEN- De bouw van twee nieuwe windturbines, van elk 141 meter hoog, vormen geen belemmering voor…

PROVINCIE MAG DECATHLON SCHIEDAM TEGENHOUDEN

SCHIEDAM- De provincie Zuid-Holland mag Decathlon weren op Sportplaza Harga in Schiedam. De Raad van State…

VOORLOPIG GEEN VERBOD OP ‘HERRIEBEDRIJF’ SCHIEDAM-WEST

SCHIEDAM- De gemeente Schiedam ziet niets in de suggestie om alle overlastgevende bedrijfsactiviteiten in en om…