WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

SANERINGSWONINGEN WEGENS GELUIDSBELASTING VLAARDINGEN

VLAARDINGEN- In de Indische buurt in Vlaardingen staan diverse saneringswoningen. Volgens de Wet geluidhinder zijn dat…