WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

NIEUWE BEZWAARPROCEDURE MOGELIJK BEWONERS NOORDDIJK MAASSLUIS

MAASSLUIS- Het gemeentebestuur van Maassluis heeft ingestemd met de herinrichting aan Noorddijk. Belanghebbende kunnen nog bezwaar maken. Bewoners van de Noorddijk hebben zich de afgelopen jaren met hand en tand verzet tegen het inmiddels gerealiseerde nieuwbouwproject op de dijk.

De bouw van de elf dijkwoningen met de naam De Rederij op de hoek Noorddijk-Geerkade was jaren omstreden. Buurtbewoners hebben de afgelopen jaren menig rechtszaak uitgevochten tot aan de hoogste rechter om de bouw tegen te houden. Onder meer de omgevingsvergunning is bevochten. De bouwplannen zouden niet passen in de omgeving. Onder dwang van de rechter is een heel nieuw plan opgesteld.

Tegen de herinrichting van de Noorddijk kunnen belanghebbenden nu bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 55, 3140 AB Maassluis.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *