WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

MEEPRATEN OVER HERINRICHTING SCHIEDAM-WEST

SCHIEDAM- Inwoners van Schiedam-West kunnen meepraten over de herinrichting van de Fabri-, Frankeland- en Liduinabuurt (FFL-buurt), plus de Aleidastraat en een deel van de Vlaardingerdijk (tussen de Aleidastraat en Nieuwe Damlaan). Een flinke klus waar de gemeente Schiedammers graag via een online tool over laat meedenken

De voorbereiding hierop is al enige tijd bezig. Over de herinrichting is onder andere gesproken met diverse klankbordgroepen.

De herinrichting bestaat uit verschillende onderdelen. Zo wordt de bestrating vernieuwd, wordt de riolering verbeterd of vernieuwd, komen er nieuwe lichtmasten en wordt op verschillende plekken groen toegevoegd. Verder worden er (nieuwe) ondergrondse afvalcontainers geplaatst en straten opgehoogd. Ook is er aandacht voor de verbetering van de verkeersveiligheid en het parkeren van auto’s en fietsen.

De reacties worden zo goed mogelijk verwerkt in het definitieve inrichtingsplan. Dit wordt in de loop van 2021 gepresenteerd tijdens een online informatiebijeenkomst. Omwonenden worden hiervoor per brief uitgenodigd.

In overleg met een klankbordgroep is medio 2019 gekozen voor een nieuw ontwerp voor de Aleidastraat. Hierin wordt uitgegaan van een groene middenberm waar ook kan worden geparkeerd. Het ontwerp hiervoor is uitgewerkt en is te bekijken via de online tool die voor dit project is gemaakt.

Woonplus heeft begin 2020 in samenwerking met de gemeente Schiedam aan het Fabriplein 46 nieuwbouwwoningen opgeleverd. Hierop volgt de gefaseerde herinrichting van de openbare ruimte. Hierbij worden naast het Fabriplein ook de Fabristraat, Gordonstraat, Kortlandstraat en Huijsmanstraat opnieuw ingericht. In het plantseizoen 2020-2021 wordt de beplanting aangebracht.

Eén gedachte over “MEEPRATEN OVER HERINRICHTING SCHIEDAM-WEST

 1. Meepraten betekend bij de gemeente en woonmin i.d.d. meepraten. M.a.w. naar de mond praten.
  Tot voor zo ver ik mij herinner heeft de gemeente of woonmin nog nooit inspraak gegeven waar naar werd geluisterd als het een idee was wat door de inwoners van Schiedam was voorgesteld.
  Hoe kan het anders zijn dat in alle nieuwbouwwijken
  (m.u.v. Svea) onvoldoende parkeerplaatsen zijn, terwijl dat vele malen en langdurig was, is, en word aangegeven door bewoners.
  Of zou de gemeente er baat bij hebben dat mensen hun auto op het trottoir of groenstrook neer donderen?
  Kunnen ze voor 14 bekeuringen een stadswacht een maand laten ‘werken’ ?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *