WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

1 MILJOEN AAN BIJSTANDSFRAUDE ALLOCHTONEN SCHIEDAM

SCHIEDAM- Door het opsporen van bijstandsfraude heeft Schiedam 1 miljoen euro aan illegaal buitenlands vermogen boven tafel gekregen. Dat is het resultaat van de landelijke proef Procesgestuurd Onderzoek Vermogen (POV). Bij tweeëntwintig allochtone bijstandscliënten vanaf 50 jaar is verborgen vermogen in hun geboorteland aangetroffen.

Het vermogen –waaronder onroerend goed en grond- werd opgespoord in veertien verschillende landen. Naar aanleiding daarvan zijn zestien onterecht verstrekte uitkeringen alsnog gestopt. De bijstandsfraudeurs moeten 168.000 euro terugbetalen. Door het stopzetten van hun uitkeringen wordt 227.000 euro voordeel behaald.

Een aantal fraudeurs vecht de terugbetaling aan. Zij vinden dat spraken is van discriminatie. Er zou bij het POV uitsluitend zijn gekeken naar leeftijd en etnische achtergrond.

Volgens de gemeente is ook gekeken naar een verblijf in het buitenland langer dan 28 dagen. Dit is volgens de bijstandsregels -zonder toestemming- niet toegestaan.