WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

VRAGEN OVER NIEUWE INDELING MARKTTERREIN VLAARDINGEN

VLAARDINGEN- De SP in Vlaardingen heeft, via gesprekken met marktkooplieden, vernomen dat het Schoutplein in de toekomst voor de ondernemers onbereikbaar wordt door een nieuwe indeling van plein. Ook wordt het lastig om de kramen te plaatsen. Raadslid Willem de Man (SP): ‘Deze plannen hebben grote negatieve invloed op het functioneren van de weekmarkt en daarbij het inkomen van deze ondernemers.’

De SP wil van het gemeentebestuur weten waarom moet het Schoutplein geherstructureerd moet worden. De Man: ‘Heeft u deze plannen tot herstructurering besproken met deze ondernemers? Zo ja, heeft u de gevolgen voor deze ondernemers meegewogen in de besluitvorming? Zo nee, is het college bereid om met deze ondernemers de gevolgen te bespreken?’

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *