WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

‘MEER HERRIE BIJ WOONTOREN SCHIEDAM-OOST MOET KUNNEN’

SCHIEDAM- Er moeten hogere waarde voor geluid gaan gelden op de kop van de Singel in Schiedam-Oost om de bouw van een woontoren mogelijk te maken. Burgemeester en wethouders willen dat. De komende zes weken kunnen belanghebbenden hiertegen bezwaar maken.

Het plangebied is ligt binnen meerdere wettelijke geluidszones. In het plangebied worden de wettelijke voorkeursgrenswaarden voor het geluid van weg en spoor uit de Wet geluidhinder overschreden. Voor de bouw van de woningen die het bestemmingsplan mogelijk maakt zullen daarom hogere waarden (geluid) worden vastgesteld. Het verlenen van hogere waarden (geluid) gebeurt onder voorwaarden. De procedure tot het vaststellen van hogere waarden (geluid) is gekoppeld aan de procedure van het bestemmingsplan.

Het ontwerp-bestemmingsplan, het ontwerpbesluit hogere waarde (geluid) en de overige stukken liggen vanaf morgen ter inzage. De stukken zijn digitaal te raadplegen en bij het Klant Contact Centrum (KCC) in het Stadskantoor, Stadserf 1 te Schiedam.

De Kop van de Singel bestaat nu nog uit een parkeerterrein en een speelveld, gelegen aan de zuidzijde van het Stationsplein, tussen de Singel en de Overschiesestraat. Op deze locatie wordt een gemengd woon- en werkprogramma ontwikkeld, bestaande uit 79 woningen, 2.000 m² kantoorruimte en een horecavoorziening. De bebouwing heeft een bouwhoogte van 20 meter, met een hoogteaccent van 53 meter aan de zijde van het Stationsplein. Om de ontwikkeling van een gemengd woon- en werkprogramma mogelijk te maken dient het bestemmingsplan ‘Oost’ voor deze locatie te worden herzien. De geldende verkeersbestemming wordt daarbij herzien naar een gemengde bestemming, die ruimte biedt voor woningen, kantoren en horeca.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *