WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

56% MEER GEWELD TEGEN BRANDWEER EN AMBULANCE IN ROTTERDAM

ROTTERDAM- Het aantal geweldsincidenten tegen hulpverleners in Rotterdam is gestegen in 2022. Dat blijkt uit een rapport van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie Centrum (WODC) van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Volgens het rapport zijn 623 geweldsincidenten tegen de politie geregistreerd in 2022, een stijging van 12% ten opzichte van 2021. Van deze incidenten hebben 300 politiemedewerkers zich gevoegd in het strafproces vanwege opgelopen schade.

Ook andere hulpverleners, zoals brandweer en ambulance, hebben meer te maken gekregen met agressie en geweld. In 2022 zijn 582 incidenten geregistreerd, een toename van 56% ten opzichte van 2021.

Het geweld tegen hulpverleners heeft ook gevolgen voor het verzuim en de gezondheid van de medewerkers. Posttraumatische stressstoornis (PTSS) is sinds 2013 aangemerkt als beroepsziekte bij de politie. Bij de Coolsingelrellen in 2017 heeft de eenheid Rotterdam zich ingespannen om schadevergoedingen te krijgen voor betrokken agenten. Voor 43 politieagenten is een aanvraag ingediend bij het schadefonds geweldsmisdrijven en dat is in alle gevallen toegekend.

De meeste incidenten worden veroorzaakt door alcohol- of ander middelengebruik of door de psychische gesteldheid van de geweldpleger. De daders worden bestraft met geldboetes, taakstraffen, gevangenisstraffen of combinaties daarvan.

De Taskforce Onze hulpverleners veilig, die in 2021 is ingesteld door toenmalig minister Ferdinand Grapperhaus (CDA), wil het geweld en de mishandeling van hulpverleners terugdringen en de sociale norm versterken. De Taskforce werkt samen met de politie, de gemeenten, de brandweer, het ministerie Justitie en Veiligheid, het OM en de wetenschap aan een actieprogramma met drie actielijnen: de sociale norm versterken, veilig werkgeverschap en effectieve opsporing en vervolging. De Taskforce wil ook via de jeugd in scholen, verenigingen en jongerencentra de bewustwording en het gedrag verbeteren.

Eén gedachte over “56% MEER GEWELD TEGEN BRANDWEER EN AMBULANCE IN ROTTERDAM

  1. De straffen die men krijgt zijn veel en veel te laag. Ook moet de mentaliteit van mensen veranderen.
    Er is totaal geen respect voor mensen met en zonder uniform.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *