WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

VAKBOND IN ACTIE BIJ STROOMOPWAARTS SCHIEDAM

SCHIEDAM- De FNV kondigt aan, voor komende donderdag, een landelijke estafette langs sociale werkbedrijven, waaronder Stroomopwaarts in Schiedam. Met de estafette vraagt de vakbond aandacht voor de eerste, compleet nieuwe cao voor werknemers met een arbeidsbeperking die onder de Participatiewet vallen. De estafette startte op 6 april en inmiddels zijn er tientallen bedrijven bezocht.

Floor Provoost, bestuurder FNV Overheid: ‘We hebben na een lange strijd nu eindelijk een onderhandelingsresultaat over de cao ‘Aan de slag’. Maar de leden hebben het voor het zeggen, zij mogen nu stemmen. Wij willen van hen weten wat zij vinden van deze cao. Het is belangrijk dat de mensen om wie het gaat, meedenken en meebeslissen over hun eigen arbeidsvoorwaarden.’

Het onderhandelingsresultaat over de cao ‘Aan de slag’ werd dit jaar op 11 februari gesloten tussen de FNV, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en Cedris, de branchevereniging voor sociale werkbedrijven. Provoost: ‘Dit onderhandelingsresultaat is echt heel bijzonder, want het is de eerste cao voor werknemers met een arbeidsbeperking die onder de Participatiewet vallen. We roepen onze leden op om te stemmen en werknemers die nu lid worden van de FNV, kunnen ook hun stem uitbrengen.’

De cao ‘Aan de slag’ geldt straks voor mensen met een beperking die werken in het zogeheten nieuwe beschutte werk of gedetacheerd zijn in een garantiebaan bij een gewone werkgever. De cao vervangt de verschillende lokale regelingen die er nu zijn. Met de komst van de Participatiewet in 2015 is de instroom in de sociale werkvoorziening stopgezet. Onder de nieuwe cao komen mensen die sindsdien zijn gaan werken voor onder andere sociale werkbedrijven.

3 gedachten over “VAKBOND IN ACTIE BIJ STROOMOPWAARTS SCHIEDAM

 1. Artikel 79 Paricipatiewet luidt:
  Voor de toepassing van artikel 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht wordt met een besluit gelijkgesteld het nalaten van een handeling die strekt tot uitvoering van het besluit inzake de verlening of terugvordering van bijstand of het verrichten van een handeling die afwijkt van dat besluit.

  Uit het bovenstaande volgt dat de Algemene wet bestuursrecht (Awb) niet van toepassing is op de Participatiewet en dat betekent dat op de rechtsverhoudingen dus het burgerlijk recht van toepassing is. Degene die bijv. gaat zoeken naar de aanvraag van een belanghebbende in de zin van de Awb zal deze aanvraag dus niet vinden. Wat wel is te vinden is melding, hetzij door de burger zelf, hetzij door derden zoals buren, wijkteam etc. Een dergelijke melding kent de Awb echter niet en het is dus maar de vraag of in de Participatiewet kan worden gesproken van enig besluit in de zin van de Awb nu deze Awb in de Participatiewet buiten toepassing is verklaard en dus het Burgerlijk Wetboek ziet op de rechtsverhouding burger/gemeente. Het ‘besluit’ inzake de verlening of terugvordering van bijstand is dus feitelijk geen besluit maar kan slechts worden aangemerkt als zou sprake zijn van een besluit in de zin van de Awb op nadrukkelijk verzoek van een belanghebbende.

  Tegen de verstrekking van gelden op grond van het onaantastbare recht op ‘bed, bad en brood’ afgemeten aan locale maatstaven staat n ieder geval geen beroep open op de bestuursrechter omdat uitsluitend tegen een besluit genomen op bezwaar beroep open staat op de bestuursrechter. De bestuursrechter is daarbij niet bevoegd om het besluit op bezwaar inhoudelijk te toetsen maar ziet er slechts op toe of de regeltjes juist zijn toegepast en laat dat nu altijd zo zijn. De burger die dus denkt dat de bestuursrechter inhoudelijk toetst komt dus hoe dan ook bedrogen uit en heeft dus geen enkel belang bij een beroep op art. 79 Participatiewet.

  Artikel 8.1 van de Algemene wet bestuursrecht luidt:
  Een belanghebbende kan tegen een besluit beroep instellen bij de bestuursrechter.

  Zou nu de Algemene wet bestuursrecht wel van toepassing zijn op (rechts)handelingen in de zin van de Participatiewet, dan zou opname van art. 79 in die Participatiewet volkomen overbodig zijn omdat dan art. 8.1 Awb dan automatisch van toepassing zijn geweest. Vastgesteld moet worden dat met opname van artikel 79 Participatiewet de wetgever in ieder geval niet de belangen van de burger voor ogen heeft gehad.

  Het is feitelijk zo dat die hele Participatiewet niet ziet op de rechtsverhouding met de burger die steeds wordt ingeleid met een uitgenodiging tot keukentafelgesprek dat moet worden opgevat als sollicitatiegesprek. De Participatiewet is slechts van toepassing op de rechtsverhouding met de burger wat betreft de mate van arbeidsongeschiktheid binnen de rechtsverhouding naar burgerlijk recht en dus beloning van in ieder geval het wettelijk minimumloon.

  Bij de wat ik noem ‘de landelijk opgezette Participatiezwendel’ zijn de ‘Sociale Partners’ betrokken waarbij nog steeds de naam Desiree Curfs opduikt. Onder deze ‘nationaal sociale partners’ bevindt zich ook het F.N.V. dat nu victorie predikt wat betreft de speciale CAO waarmee dus feitelijk wordt voorkomen dat de slachtoffers van die nationale participatiezwendel, waarbij betrokken dat FNV, bij de kantonrechter aanspraak kunnen maken op het wettelijk minimumloon.

  1. NU weet ik dus ook waarom de FNV nooit wat doet tegen of aan mijn klachten die ik bij hun inlevert
   Ik ben al 25 jaar lid en betaald elke maand 16 euro , en hulp hebben ze nooit gegeven , ik heb zelf door een huisarts aanbeveling de bond ingeschakeld omdat mijn ziektebeeld al 25 jaar alleen toe te schijven is aan het Stroomopwaarts
   Heb hier mails liggen van de FNV contact persoon dat hij alles van mij jaar juridische afdeling had gestuurd (2019) maar daarna nooit meer wat van vernomen , ik heb daarna nog 2 keer gebeld en 50 mailjes achter aan geschreven van wanneer ik wat te horen krijgt maar nooit meer wat van vernomen
   Nu weet ik dus ook dat de vakbond onder 1 hoedje speelt met het bedrijf net zo als diverse politieke partijen in Vlaardingen
   Ik noem gaan namen maar ik heb regelmatig met iemand van een politieke partij contact gehad en die heeft me ook steeds naar diverse mensen gestuurd maar geen van alle hebben nog een vervolg geven aan mijn schrijven of gesprekken
   ondertussen wel aantoonbaar , een PTSS door het bedrijf opgelopen door alles wat er zicht de laatste 25 jaar is gebeurd en van het steeds weer van het kastje naar de muur gestuurd worden , mijn relaties en familie ben ik door alles ook al kwijt omdat ze mij niet geloven dat ik zo erg word tegen gewerkt en dat heeft ook jaren spanningen gegeven , want ik word steeds weggezet dat ik het fout doet , en keer op keer blijft het stil ik heb de mailtjes vanaf 2009 nog liggen en is controleer baar dat ik gewoon altijd netjes me woord gedaan heb en ook netjes onderbouwd waar de problemen liggen met bewijs
   Als er iemand weet waar ik nu terecht kan voor hulp en om de geleden schaden en gezondheid schaden en misgelopen inkomen te gaan verhalen op dit bedrijf ? dan heb ik het over Stroomopwaarts MVS

 2. even een aanvulling op mijn schrijven ik kan het zelfs aantonen van de FNV / TBV vanaf 1996 toen was de vakbond er al bij dat ik onterecht werd behandeld door het bedrijf , en daar weg moest ….. ook dit schrijven heb ik nog liggen , 25 jaar aan dossier hier opgebouwd tegen over dit bedrijf maar er is nog niemand die dit ooit heeft gezien
  zelf bedreigingen door voormannen heb ik zwart op wit staan uit hetzelfde jaar en ook in 2000 dat ik ziek bevonden was tot in relatie met het bedrijf , en ook dat er functiegesprekken zijn gedaan terwijl ik daar nooit aanwezig ben geweest .. ook aantoonbaar en zo kan ik nog wel 25 jaar aan schandalige praktijken aantonen dat ze zelf dingen die ooit in 1993 onterecht zijn geschreven over mij in 2017 nog steeds gebruiken ( Stroomopwaarts)
  Ook dit kan ik aantonen en is ook het bedrijf van op de hoogte maar daar hoor je ook niets meer van

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *