WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

VLAARDINGEN GAAT FORS INZETTEN OP BESTRIJDING ILLEGALE BORDELEN

VLAARDINGEN- De gemeente Vlaardingen gaat fors inzetten op het bestrijden van illegale prostitutie. Dit wordt gedaan door met grote regelmaat controles uit te voeren. Qua toezicht op illegale prostitutie worden onder meer via internet advertenties en meldingen gecontroleerd. Dit alles staat in het vernieuwde prostitutiebeleid dat door burgemeester en wethouders is vastgesteld. Onvermeld blijft de kans op misbruik van geboden hulpverlening en verblijfspapieren door illegale buitenlandse prostituees, die daarmee uitzetting weten te voorkomen. Legale Nederlandse prostituees wijzen al jaren tevergeefs op bedenkelijke cijfers over zogenaamde gedwongen prostitutie en wijzen naar de ‘reddingsindustie’ die hier groot belang bij heeft.

Als geen sprake is van misstanden, maar alleen van overtreding van de vergunningplicht of vergunningsvoorschriften, wordt een bestuurlijk traject gestart. Zodra er sprake is van strafbare feiten gaat de Vreemdelingenpolitie, onder leiding en verantwoordelijkheid van de Officier van Justitie, ook over tot opsporing.

Het oude beleid stamde uit 1998. Ondertussen is per 1 januari 2000 het bordeelverbod opgeheven. De gemeente Vlaardingen tolereerde sinds het jaar 2000 maximaal één bordeel binnen de gemeentegrenzen. Dat is ook het uitgangspunt van het nieuwe prostitutiebeleid.

Wanneer misstanden worden geconstateerd bij het bordeel met die ene vergunning wordt zeer kritisch naar de rol van de exploitant en leidinggevenden gekeken. Bij nalatigheid of verwijtbaarheid van de exploitant of leidinggevende wordt de vergunning per direct ingetrokken.

Door het Controleteam Prostitutie en Mensenhandel (CPM) wordt aan de (illegale) prostituees hulp aangeboden in de vorm van opvang en begeleiding. Dit zal gebeuren in samenwerking met het Prostitutie Maatschappelijk Werk (‘de reddingsindustrie‘) van Humanitas in Rotterdam. Daarnaast wordt waar nodig het wijkteam van de gemeente ingezet. Ook worden de aangetroffen (illegale) prostituees actief geattendeerd op legale alternatieven en mogelijkheden tot uitstappen.

Aan het nieuwe beleid kleven ook risico’s van misbruik, want ter verbetering van de opsporing en vervolging van vrouwenhandel en ter vergroting van de aangiftebereidheid van slachtoffers van vrouwenhandel zijn al in 1989 door de procureurs-generaal richtlijnen opgesteld voor opsporing en vervolging van vrouwenhandel. In opdracht van het ministerie van Justitie is in 1992 gestart met een uitvoerig onderzoek naar de werkbaarheid van de richtlijnen met als resultaat het eindrapport ‘Vrouwenhandel: beleid in beeld’.

Een politiefunctionaris uit het PG-richtlijnenrapport sprak openlijk twijfels uit over hulpverleningsinstellingen. “Wij weten dat er tegen de vrouwen wordt gezegd: ga maar aangifte doen, dan krijg je een vergunning. Ze worden slachtoffer gemaakt, want er is geen sprake van vrouwenhandel.” Weer andere respondenten stellen: “Er wordt misbruik gemaakt van de tijdelijke verblijfsvergunning. Een dag later werken ze weer in de prostitutie.”

De verhalen van de kenners hebben nooit tot enig vervolgonderzoek geleid naar de signalen van misbruik.

De gemeente Vlaardingen stelt, in een toelichting op het vernieuwde prostitutiebeleid, wel dat prostitutie vaak gelijkgesteld wordt met arbeidsuitbuiting of mensenhandel. ‘Dat is niet terecht’, erkent men op het stadskantoor. Uit de toelichting: ‘Prostitutie is een legaal beroep in Nederland en is als zodanig aan regels gebonden. De prostitutiebranche is wel kwetsbaar voor misstanden. De gemeente heeft een belangrijk instrument in handen om zicht te krijgen op de prostitutiebranche en mogelijke misstanden aan te pakken: het prostitutiebeleid. Het nieuwe prostitutiebeleid geeft mogelijkheden om eventuele problematiek beter aan te pakken, de positie van de prostituee te verbeteren en het waterbedeffect in de regio tegen te gaan.’ Precies wat in 1998 ook allemaal al werd beloofd.

2 gedachten over “VLAARDINGEN GAAT FORS INZETTEN OP BESTRIJDING ILLEGALE BORDELEN

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *