WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

AANPAK SCHIEDAM-OOST SUCCES

SCHIEDAM- Het projectinitiatief ‘Beter leven in Oost’, dat als doel had om de leefbaarheid en veiligheid in de wijk Oost te verbeteren, blijkt te lonen, meldt de gemeente Schiedam. Het leidde, volgens de gemeente, tot gerichte ondersteuning of begeleiding van tientallen personen en gezinnen. Naast zorg werden ook sancties opgelegd. Een aantal uitkeringen werd verlaagd, opgeschort of beëindigd en de Belastingdienst paste correcties toe.

In 2013 voerde de gemeente Schiedam het integrale project ‘Beter leven in Oost’ uit. Zij deed dat in samenwerking met de Belastingdienst, de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Uitvoeringsdienst Werknemers Verzekeringen (UWV), de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en de politie. RCF Kenniscentrum Handhaving begeleidde het proces.
DSC00001
Om de leefbaarheid te verbeteren werd extra ingezet op het aanpakken van illegale praktijken op het gebied van wonen en werken. Hierbij werd zowel gehandhaafd als zorg verleend. In het kader van het project ‘Beter leven in Oost’ voerde de gemeente samen met andere partijen en instellingen controles uit. Naast de gebruikelijke controles werd geïnvesteerd in controles op horeca en ondernemingen, invorderingsacties, onderbenutting van voorzieningen en voorlichting aan EU-arbeidsmigranten. Naar aanleiding van de controles verwees zij actief door en verleende hulp. Deze aanpak leidde er enerzijds toe dat illegale bewoning en fraude met uitkeringen kon worden bestreden, terwijl aan de andere kant ook zorg werd ingezet.

De gemeente Schiedam werkt mogelijkheden uit om de werkwijze te borgen.