WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

AANPAK SNELHEIDSDUIVELS MAASSLUIS

Laan 1940MAASSLUIS- Na meerdere meldingen van snelheidsovertredingen op de Laan 1940-1945 in Maassluis, zullen hier zeer binnenkort controles gaan plaatsvinden.

Volgens de politie is tijdens de huidige wegwerkzaamheden het zicht beperkt, is de wegindeling gewijzigd en moeten wegwerkers bijzondere verrichtingen maken. Het is hierom, dat er snelheidsbeperkingen gelden.

Laan 1940-1945 wordt een ‘stadsboulevard’. Tot medio juli wordt gewerkt vanaf het pompstation tot en met het kruispunt met de Julianalaan/Zuiddijk. Er kan niet worden voorkomen dat passanten overlast van de werkzaamheden ervaren gedurende deze periode. Echter de toezegging is dat er bijna altijd een doorgaande route beschikbaar blijft voor alle verkeer.