WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

ACTIE VOOR BEHOUD DIERENWEIDE VLAARDINGEN

VLAARDINGEN- Aan de Hofsingel in Vlaardingen zijn bewoners een burgerinitiatief gestart om de dierenweide in het tegenover gelegen park het Hof te behouden. De gemeente is van plan de beesten van deze mini-kinderboerderij te verplaatsen naar elders. Tot schrik van de buurt. Zij beschouwen de dierenweide van het Hof als cultureel historisch erfgoed: Wie is er niet groot mee geworden?

Bewoners van de Hofsingel in Vlaardingen willen dat de dierenweide in het Hof blijft.  Zij krijgen steun van het CDA.
Bewoners van de Hofsingel in Vlaardingen willen dat de dierenweide in het Hof blijft. Zij krijgen steun van het CDA.

Naast het inzamelen van handtekeningen hebben de initiaiefnemers ook het voorstel gedaan aan de gemeente om de kosten voor de dierenweide van de gemeente over te nemen, maar nog voordat zij hun plannen konden presenteren aan de gemeente, zouden de bewoners al te horen hebben gekregen dat de gemeente niets ziet in zo’n reddingsplan.

Het CDA spingt nu voor de dieren en de bezorgde omwonenden in de bres. De partij vindt dat hier spraken is van burgerparticipatie. En ter ondersteuning van dit soort burgerparticipatieplannen op wijkniveau is notabene een bedrag van 400.000 euro vrij gemaakt. Dus wil het CDA van het college weten wat nu het probleem is.