WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

AFSLUITING MARKT MAASSLUIS DOOR SLECHTE KADEMUREN

MAASSLUIS- Uit veiligheidsoverwegingen is het college van burgemeester en wethouders genoodzaakt de Wip en de Markt in het stadshart van Maassluis per direct af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer. Recent onderzoek heeft uitgewezen dat de houten fundering van de kademuur langs de Wip in een dusdanig slechte staat verkeert, dat verdere belasting door (vracht)auto’s onverantwoord is. Deze conclusie is door een extern onderzoeksbureau bevestigd.

In de afweging hoe dit probleem aan te pakken stelt het college van burgemeester en wethouders de veiligheid van burgers voorop.

De afsluiting van de Wip heeft gevolgen voor de bereikbaarheid en bevoorrading van ondernemingen in de binnenstad. Uit oogpunt van veiligheid en het voorkomen van overlast door vrachtverkeer zijn alternatieve routes en extra laad- en loszones aangewezen. De Wip en omgeving blijven toegankelijk voor langzaam verkeer. De afsluitingen hebben ook consequenties voor bewoners, bezoekers, hulpdiensten en nutsbedrijven. Zo nodig zal de gemeente passende oplossingen zoeken.

Voor de bewoners en ondernemers is onderaan de Wip een afvalinzamelingpunt. Vanwege de bovengenoemde omstandigheden kan de vuilniswagen daar niet meer komen. Er zijn alternatieve afvalinzamelingpunten aangewezen.

Bewoners en bedrijven in de directe omgeving zijn over de maatregelen geïnformeerd en zijn uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *