WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

ALSNOG GRAFRECHT BETALEN IN VLAARDINGEN

VLAARDINGEN- Erik van Pienbroek van de ChristenUnie-SGP verwijdt Vlaardingen nalatigheid met het innen van grafrechten. Aanleiding is het voornemen van de gemeente Vlaardingen om op korte termijn 2.070 graven op begraafplaats Emaus in Vlaardinger-Ambacht te ruimen. Het gaat om graven waarvoor al jaren niet is betaald en waarvan het grafrecht niet is verlengd.
graf 2
Nabestaanden worden verzocht alsnog het verschuldigde grafrecht met terugwerkende kracht te betalen. Alleen dan wordt een oud graf, dat eerder zonder betaling werd getolereerd, niet geruimd. De gemeente noemt dat een extra service waarvoor geen wettelijke verplichting bestaat. Pienbroek liet eerder weten te betwijfelen of dit wel logisch en correct is.

Een ter aarde bestelling op Emaus blijkt populair. Bij ingebruikname van begraafplaats Holy in 1972 werd Emaus als vol beschouwd, maar onder druk van de grote vraag werden er vanaf 2008 toch een aantal oude graven geruimd, waarvan het grafrecht op dat moment was vervallen, om plaats te maken voor nieuwe graven. Nu deze graven ook allemaal zijn bezet wordt gekeken naar de nog resterende 2.070 graven, waarvoor ook al jaren niet meer is betaald.

Het college laat in een raadsmemo weten dat vanaf heden alle graven op Emaus, waarvan het grafrecht niet wordt verlengd, te zullen ruimen en opnieuw uit te geven.