WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

BODEMPROCEDURE OM PROVENIERSBRUG

DSC00003
SCHIEDAM- De gemeente Schiedam stapt naar de rechter om te eisen dat het werk aan de Proveniersbrug wordt afgemaakt. De brug die in 2013 is gerenoveerd zou nog niet open kunnen, omdat verschillende onderdelen van het mechaniek zijn afgekeurd. De gemeente wil zekerheid dat de vernieuwde brug voldoet aan alle eisen op het gebied van kwaliteit en veiligheid, voordat hij in gebruik wordt genomen en start daarom nu een juridische procedure tegen aannemer Van der Made.

De ruim vijftig jaar oude Proveniersbrug werd vorig jaar gerenoveerd, zodat hij weer tientallen jaren mee kan. De brug moet daarom voldoen aan wettelijke kwaliteits- en veiligheidseisen, zoals die met de aannemer zijn afgesproken. Tot op heden is de aannemer er ondanks herhaalde verzoeken niet in geslaagd aan te tonen dat een aantal cruciale onderdelen van het mechaniek van de brug aan deze eisen voldoet. Het intensieve overleg dat de afgelopen maanden is gevoerd tussen de gemeente en de aannemer heeft helaas niet geleid tot een oplossing.
De gemeente Schiedam heeft de zaak nu voorgelegd aan de Raad van Arbitrage voor de Bouw. Op deze wijze verwacht de gemeente op relatief korte termijn een uitspraak in het geschil. Met het oog op de duur van de te doorlopen procedure is het echter niet meer mogelijk de brug nog dit vaarseizoen in gebruik te nemen.
De gemeenteraad is half april al vertrouwelijk geïnformeerd.
Aannemer Van der Made is vooralsnog niet bereikbaar voor commentaar.

DSC00002