WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

‘BOMENKAP SCHIEDAM BENADEELT VOGELS’

SCHIEDAM- ‘Het ontbreekt bij de gemeente Schiedam aan het bewust en consequent uitvoeren van de door de gemeenteraad vastgestelde groenblauwe structuurvisie. Dit heeft gevolgen voor vogels door een ernstig tekort aan nestgelegenheid’, meldt een inwoonster van de stad aan de gemeenteraad. Zij is als omwonende verontwaardigd over de recente bomenkap op en rond het voormalige voetbalveld van VV Kethel Spaland. ‘Voordat de aangeplante bomen echt grote bomen zijn, zijn we 15 -20 jaar verder. Er wordt te weinig boom- en groensparend gewerkt.’

‘0p grote schaal worden de laatste jaren bomen en bosschages gekapt ten behoeve van projecten, zoals de metroljn, Harga, VVK, het sportpark en Schiedam-Oost. Bovendien wordt in een aantal groengebieden achterstallig onderhoud gepleegd, zoals in het Beatrixpark en Kethel-Oost. Langs de Poldervaart zijn alle rietkragen afgelopen najaar verwijderd’, aldus briefschrijfster Joke Gaasbeek.

Door het naderde broedseizoen per 15 maart is haast gemaakt met de kap van honderdachtenzestig bomen op en rond het voormalige voetbalveld van VV Kethel Spaland in Schiedam. Vrijwel direct nadat de bezwaren van omwonenden, milieuorganisaties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *