WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

BOULEVARD MAASSLUIS HELEMAAL AF

MAASSLUIS – De oplevering van de vernieuwde boulevard aan de Waterweg in Maassluis is een feit. Ontwerpbureau plein06 ontwierp in samenwerking met de gemeente Maassluis een multifunctionele, flexibele en duurzame ontmoetingsplek aan de Waterweg. De nieuwe boulevard en evenemententerrein wordt al volop gebruikt en is een belangrijk onderdeel van de viering ‘ervaar400jaar’ Maassluis.
06-1
Met de realisatie van de hernieuwde Waterwegboulevard heeft Maassluis een nieuw gezicht aan de waterkant gekregen. Door de introductie van een betonnen slinger transformeerde plein06, de rommelige parkeerplaatsen tot een aantrekkelijke en stoere multifunctionele en flexibele ontmoetingsplek. Binnen de 6000m2 van het projectgebied zijn diverse gebruiksplekken met hoge verblijfskwaliteit gemaakt. Voetballende kinderen, picknickende families, botenspotters, camperplekken, hardloopclubjes, kleine en (middel)grote evenementen of gewoon een plek om te rusten – door slim ontwerp krijgen uiteenlopende functies onafhankelijk van elkaar op de boulevard een plek. De groenslinger rijgt de diverse verblijfsplekken aaneen en markeert de scheiding tussen boulevard, parkeerplekken, grasveld, pleintje en camperplekken. De kop van het plein wordt gesierd door levensgrote letters ‘Maassluis’. Een herkenbaar beeld voor de aankomende boten en speelobject voor de kinderen van Maassluis.

De menselijke maat, het faciliteren van ruimte voor flexibel gebruik en (natuur)beleving staan centraal in de ontwerpen van plein06. In het ontwerp van de waterwegboulevard zijn eenvoudige elementen zoals een goed gedraineerd grasveld en een pleintje met een prettige maat, onafhankelijke plekken waar een scala aan activiteiten kan plaatsvinden. Tegelijkertijd kunnen de ruimten gezamenlijk gebruikt worden als middelgroot evenemententerrein.
06-3
Groen verhoogt de belevingswaarde van de plek en verbindt mensen met natuur. Met het zorgvuldig door plein06 uitgekozen beplantingsschema versterkt het ontwerpbureau de ecologie in de omgeving. Het slingerende betonelement is gevuld met een gevarieerd palet aan vaste planten, wilde bloemen en grassen. De huidige granietstenen kades aan de Waterweg staan vol met natuurlijk en ruiger groen. Zo ontstaat in combinatie met deze ontwikkeling een groter foerageer- en voedselrijk gebied voor soorten die leven op de grens van land en water.