WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

BOUW WOONTOREN SINGEL SCHIEDAM KAN VAN START

SCHIEDAM- Op de Kop van de Singel, de entree naar de binnenstad, kan projectontwikkelaar Blauwhoed starten met de voorbereidingen van de bouw van het gebouw s’MAAK. Burgemeester Cor Lamers (CDA) ondertekende op 3 februari de overeenkomst voor gronduitgifte aan Blauwhoed. Tevens hebben de directies van Blauwhoed en woningcorporatie Woonplus met de gemeente Schiedam een aantal uitgangspunten vastgesteld. Hierdoor kan Woonplus naar s’MAAK verhuizen en wordt woningbouw mogelijk op de huidige locatie van Woonplus aan de Valeriusstraat.

“Schiedam bevindt zich in een dynamische fase: diverse projecten zijn vergaand in voorbereiding of gaan binnenkort in uitvoering, zoals nu het gebouw s’MAAK. Ontwikkelingen die een kwaliteitsimpuls geven aan de stad en haar bewoners”, aldus burgemeester Cor Lamers tijdens de ondertekening.

Wethouder Antoinette Laan (VVD) wees erop dat de Kop van de Singel in de Woonvisie ‘Groei als kans voor de stad’ als een van de ontwikkellocaties genoemd staat. “Met dit project draagt Blauwhoed niet alleen bij aan het realiseren van deze gemeentelijke ambitie, maar neemt Blauwhoed ook het initiatief voor een prachtontwikkeling. Met z’n fraaie uitstraling zorgt s’MAAK dadelijk voor een enorme verbetering van de eerste indruk die mensen krijgen van Schiedam als zij uit het straks nieuw ontwikkelde station komen.”

Met de mix aan functies en voorzieningen zal de Kop van de Singel een aantrekkelijke locatie worden voor Schiedammers en voor bezoekers. Met de bouw van s’MAAK worden 79 koopwoningen toegevoegd aan de woningvoorraad. Verder is er ruimte voor circa 240 m² horeca en 2.000 m² aan kantoorruimte. Het streven van ontwikkelaar Blauwhoed is om het 4e kwartaal 2022 te starten met de bouw.

De kantoorruimte in s’MAAK wordt in gebruik genomen door woningcorporatie Woonplus, die haar huidige kantoor aan de Valeriusstraat in Groenoord zal verplaatsen naar de Kop van de Singel. Burgemeester Cor Lamers, directeur Eltjo Bouwman namens Blauwhoed en bestuurder Emile Klep van Woonplus hebben uitgangspunten vastgelegd voor de wijziging van kantoren- naar woonbestemming op de locatie van het huidige kantoor van Woonplus aan de Valeriusstraat.

Woondifferentiatie in Groenoord Blauwhoed wil het pand van Woonplus aan de Valeriusstraat 3 te Schiedam aankopen en herontwikkelen. De projectontwikkelaar wil hier woningbouw realiseren, voornamelijk bestemd voor het middeldure huursegment. Dit particuliere commercieel initiatief wordt door

Blauwhoed verder onderzocht en uitgewerkt en ter besluitvorming voorgelegd aan het college. Woningbouw aan de Valeriusstraat draagt bij aan realisatie van de gemeentelijke Woonvisie en aan het versterken van de woondifferentiatie (verschillende soorten huizen voor verschillende mensen en inkomensgroepen) in de wijk Groenoord.

De Kop van de Singel is een van de te ontwikkelen locaties binnen de gebiedsontwikkeling SchieDistrict. De gemeente wil verschillende deelgebieden in samenhang ontwikkelen, waardoor deze elkaar versterken. Het doel is een optimaal bereikbaar gebied met de innovatieve bedrijventerreinen Spaanse Polder en ’s-Gravelandsepolder, een aantrekkelijke stedelijke woonlocatie rondom het station Schiedam Centrum (Schieveste, s’MAAK, Terras aan de Schie en de Peperkliplocatie) en een ‘leisure’-gebied met bioscoopcomplex en hotel. De Kop van de Singel vormt een verbindende schakel tussen alle gebieden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *