WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

BURGEMEESTER: ‘MAATREGELEN GEUZENPLEIN SCHIEDAM NIET NODIG’

SCHIEDAM- Burgemeester Harald Bergmann (VVD) heeft besloten dat voor de veiligheidssituatie op en rond het Geuzenplein in Schiedam-Woudhoek het niet nodig is om over te gaan tot een persoonsgerichte of groepsaanpak, een aanwijzing als veiligheidsrisicogebied of cameratoezicht. Tijdens het actualiteitendebat van dinsdag 16 april besprak de gemeenteraad de zorgen van bewoners en ondernemers over intimidatie, bedreigingen en andere vormen van overlast, waardoor ouders hun kinderen niet meer alleen over straat durven laten gaan.

De burgemeester heeft toen toegezegd de situatie nader te onderzoeken. In reactie op de zorgen heeft een kerngroep bestaande uit politie, jongerenwerk, Toezicht & Handhaving en de gemeente een extra analyse uitgevoerd. Uit meldingen, aangiftes en gesprekken met bewoners blijkt dat de situatie beperkt zorgwekkend is. Er is één incident bekend waarbij een groep jongeren betrokken was. Hierop is een plan van aanpak ingezet om de negatieve rolmodellen aan te pakken.

Politie en gemeente hebben gesprekken gevoerd met de betrokken jongeren en hun ouders om het onwenselijke gedrag te stoppen. Er wordt zowel preventief als repressief opgetreden door middel van handhaving en talentontwikkeling van jongeren. Bergmann vindt het belangrijk om de overlast te blijven monitoren en een goede band tussen jongeren en bewoners te bevorderen.

Op basis van de beschikbare informatie acht de burgemeester zware middelen momenteel niet noodzakelijk. De huidige aanpak lijkt effectief genoeg en wordt voortgezet. Inwoners en ondernemers worden aangemoedigd om onveilige situaties of overlast direct te melden bij de politie en de gemeente.

Uit de monitor leefbaarheid en veiligheid 2022 blijkt dat de Woudhoek over het algemeen veilig is, maar er zijn signalen van jeugdoverlast, vooral door hangjongeren onder portieken. Hoewel deze jongeren geen criminele groepen vormen, vergroten ze de gevoelens van onveiligheid en veroorzaken ze overlast door zwerfvuil. De locatie is daarom als ‘hotspot’ bestempeld, wat betekent dat politie, Toezicht & Handhaving, jongerenwerk en de gemeente nauw samenwerken en regelmatig surveilleren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *