WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

BVSO: ‘SINGELSCHOOL SCHIEDAM NAAR WETENSCHAPPERSBUURT’

De BVSO schrijft in de zienswijze: 'Het oude gebouw is twee lagen op een souterrain; het nieuwe gebouw wordt vier lagen.  Het oude gebouw is langgerekt en steekt het binnengebied in; het nieuwe gebouw steekt niet alleen het binnengebied in, maar maakt zich ook breed, zodat er een middengang kan komen met aan  weerskanten klaslokalen. Aan de Singel wordt de vierde bouwlaag iets teruggehouden om het gevelbeeld niet al teveel te verstoren.  Naar wij begrepen hebben heeft de bouwaanvrager, de stichting Primo, de school De Singel samengevoegd met de dependance aan de overkant op Singel 24. Dit heeft geresulteerd in een  enorm programma van eisen voor de nieuwbouw. Zo komen er 18 nieuwe klaslokalen, een aula, allerlei aanverwante functieruimten, kantoren en er zit zelfs een vide in de beoogde nieuwbouw'.
De BVSO schrijft in de zienswijze: ‘Het oude gebouw is twee lagen op een souterrain; het nieuwe gebouw wordt vier lagen. Het oude gebouw is langgerekt en steekt het binnengebied in; het nieuwe gebouw steekt niet alleen het binnengebied in, maar maakt zich ook breed, zodat er een middengang kan komen met aan weerskanten klaslokalen. Aan de Singel wordt de vierde bouwlaag iets teruggehouden om het gevelbeeld niet al teveel te verstoren. Naar wij begrepen hebben heeft de bouwaanvrager, de stichting Primo, de school De Singel samengevoegd met de dependance aan de overkant op Singel 24. Dit heeft geresulteerd in een enorm programma van eisen voor de nieuwbouw. Zo komen er 18 nieuwe klaslokalen, een aula, allerlei aanverwante functieruimten, kantoren en er zit zelfs een vide in de beoogde nieuwbouw’.

SCHIEDAM- Bewoners Vereniging Schiedam Oost (BVSO) verwijst voor nieuwbouw van de Singelschool naar het herstructureringsgebied Wetenschappersbuurt, verderop in de wijk. Dat valt te lezen in de zienswijze die de BVSO bij het College van B en W heeft ingediend. Eerder circuleerde onder meer het Gat van Bolmers als alternatieve bouwlocatie.

In de zienswijze voorspelde de BVSO de vorige week ontstane schrik bij gebruikers en bewoners van het onderhavige bouwblok ‘als zij ervaren wat hen dreigt te overkomen’.

Naar het oordeel van de BVSO hebben de plannenmakers alle voorschriften naar zich toegerekend en daarbij naar hun idee de uiterste grenzen opgezocht. Het nieuwe gebouw is enorm en het is qua bouwvolume bijna twee keer zo groot als het oude gebouw, constateert de BVSO. ‘Het huidige bestemmingsplan maakt zo’n groot nieuwbouwplan naar ons idee niet mogelijk’.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *