WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

CAPELLE AAN DEN IJSSEL GAAT VOOR SLOOP LIDL SCHERMERHOEK

CAPELLE AAN DEN IJSSEL- De herontwikkeling van het Lidl Schermerhoek-gebied in Capelle aan den IJssel zal beginnen met de sloop van de bestaande supermarkt en de nieuwbouw van een moderne Lidl op een nieuwe locatie binnen het plangebied. Dit ambitieuze project, onder leiding van portefeuillehouder Jannes van der Heide (Leefbaar), is een stap voorwaarts in de vernieuwing van het winkelgebied.

Op 21 november 2023 heeft het college van burgemeester en wethouders het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerp omgevingsvergunning vastgesteld, zonder dat er zienswijzen zijn ingediend. Dit duidt op een sterke steun voor het project. Na de terinzagelegging is er slechts één ambtelijke wijziging aangebracht.

Het college stelt de gemeenteraad voor om het bestemmingsplan Lidl Schermerhoek gewijzigd vast te stellen en de omgevingsvergunning voor de bouw van de nieuwe winkel, ten noorden van Schermerhoek 509-521, te verlenen. Er wordt geen exploitatieplan opgesteld, aangezien de kosten voor de ontwikkeling gedekt zijn door een anterieure overeenkomst.

Het conceptraadsvoorstel en -besluit zullen nu ter besluitvorming aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *