WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

COMPENSATIE PARKEERVAKKEN SCHIEDAM-OOST

SCHIEDAM- Al parkeerplaatsen worden gecompenseerd die verdwijnen door de bouw van de woontoren op de kop van de Singel in Schiedam-Oost. Dat belooft het stadsbestuur in een toelichting op het voorontwerp-bestemmingsplan.

De bestaande parkeerplaatsen die door bewoners worden gebruikt, en die vanwege deze ontwikkeling verdwijnen, worden in de directe omgeving gecompenseerd. Voor het speelveld dat verdwijnt zijn een aantal mogelijke alternatieven in de omgeving verkend, die als onderdeel van de ontwikkeling nader zullen worden uitgewerkt samen met omwonenden en jongeren.

Om de ontwikkeling van de locatie Kop van de Singel mogelijk te maken dient het geldende bestemmingsplan te worden herzien. Op 14 december heeft het stadsbestuur al besloten om het voorontwerp van het bestemmingsplan ‘Kop van de Singel’ vast te stellen en deze vrij te geven voor het wettelijk verplicht vooroverleg met bestuurlijke partners en andere belanghebbenden. Gelijktijdig zal het plan voor inspraak worden vrijgegeven.

De reacties uit het bestuurlijk vooroverleg en de inspraak zullen worden betrokken hij de verdere uitwerking van het bestemmingsplan. De gemeente streeft er naar om het bestemmingsplan begin volgend jaar als ontwerp ter inzage te leggen om deze vervolgens rond de zomer aan de gemeenteraad voor te leggen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *