WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

CORONA-GELOVIGEN SCHIEDAM GERUSTGESTELD MET VENTILATIE

SCHIEDAM- Het gemeentebestuur van Schiedam gaat mee in de roep om ventilatie op scholen en de rol van ventilatie bij de verspreiding van een griepvirus (Covid-19). Vanuit de gecontroleerde oppositie tegen het covid-beleid is de afgelopen maanden gesuggereerd dat ventilatie noodzakelijk zou zijn in de strijd tegen aërosolen. De leider van die gecontroleerde oppositie is Maurice de Hond. De opiniepeiler is inmiddels stukje bij beetje van zijn corona-geloof aan het vallen en wordt daarom geweerd van linkedin en kan niet meer zo gemakkelijk aanschuiven bij de NPO (net als de echte oppositie).

Burgemeester en wethouders van Schiedam laten ondertussen weten dat de richtlijnen van het RIVM worden gevolgd. Met betrekking tot vragen over ventilatie van schoolgebouwen laten scholen zich adviseren door hun landelijke onderwijskoepels en zij kunnen in specifieke gevallen contact leggen met de GGD. Dit geldt ook voor de locaties van de buitenschoolse- en kinderopvang.

Minister Arie Slob (CU) heeft aangekondigd een speciaal ondersteuningsteam op te richten voor scholen die nog niet aan de eisen uit 2012 van het Programma van Eisen Frisse Scholen voldoen.

Er is geen overzicht van scholen in Schiedam die nog niet aan het Programma van Eisen Frisse scholen voldoen. Er zijn wel afspraken gemaakt met de schoolbesturen om alle scholen op termijn ‘Frisse scholen klasse B’ te laten worden. Als een school in aanmerking komt voor voorzieningen in het kader van bijvoorbeeld nieuwbouw of renovatie, worden er gelijktijdig maatregelen genomen om de luchtkwaliteit te verbeteren. De uitwerking hiervan vindt in de komende maanden plaats bij het ontwikkelen van het eerste uitvoeringsplan 2021-2024.

In tegenstelling tot de aanvankelijke hypothesen, hebben verschillende studies aangetoond dat er geen bewijs is voor verspreiding van ‘het virus’ door aërosolen (in de lucht zwevende deeltjes) of door smeerinfecties (bijvoorbeeld op deurgrepen, de knop bij verkeerslichten of contant geld). De belangrijkste bron van besmetting is direct lichaamscontact of druppeltjes bij het hoesten en niezen.

Meer dan tachtig praktiserende Nederlandse artsen en andere academici doen in een brandbrief aan politiek en media ondertussen de dringende oproep de corona-hoax per direct te beëindigen. Nog meer medici verzoeken de Tweede Kamer om de noodwet tegen te houden. Ruim 800 artsen en meer dan 1000 medisch professionals, waaronder 13 hooglerarenartsen hebben daarvoor een brandbrief ondertekend.

GEEF UW MENING!!

Plaats een reactie onder dit bericht op deze site (scrol naar beneden). Gebruik uw vrijheid van meningsuiting!

LET OP!! Spreek vrijuit, maar reacties die oproepen tot geweld en verwensingen met ziektes worden niet getoond.

Publicatie kan (soms) enige tijd duren.

4 gedachten over “CORONA-GELOVIGEN SCHIEDAM GERUSTGESTELD MET VENTILATIE

 1. Nee op het RIVM kunnen we bouwen, de jeugd kon niet ziek worden. En aerosols die de mogelijke verspreiders waren, was niet waar volgens of onvoldoende bewezen… Ze hebben er continu naast gezeten en dat gaat nu weer een adviesorgaan worden. Nou mensen we zijn gedoemd……

 2. Ten eerste wilde ik mijn complimenten geven aan de persoon die dit artikel heeft getikt….eindelijk iemand die gewoon opschrijft hoe het is en dat is een grote HOAX..!!!
  Ten tweede wilde ik even kwijt dat het een grove SCHANDE is dat deze gemeente het wanbeleid van deze op mensen rechten schendende organisatie de WHO na alles wat verder bekend is aan duistere en ernstige zaken nog steeds besluit te volgen.
  De massa hebben jullie allang door, dus ik zou toch echt willen adviseren stop met deze gehoorzaamheid aan deze criminelen organisatie.
  Het goede zal altijd overwinnen vergeet dat niet…!!! 😉

 3. Lang leve een vrije Nedeland en haar volk. Lang leve het verzet. Vecht tegen dit covidiaanse pharma / technocratische dictatuur voor vrijheid, vrede en de voortzetting van de Neurenberg code die een ieder voorziet van het recht op onaantastbaarheid van de lichamelijke integriteit. M.a.w. ze moeten met hun klaauwen van je afblijven. Jouw lichaam is jouw lichaam. Bevrijd u van de juk der verdrukking.

  Deze politici werken niet meer voor het volk, maar voor eigen gewin, status, aanzien en macht. Zij zijn datgene geworden waar zij claimen tegen de vechten. Laat democratie en vrijheid niet verder sterven. Verzet u met hand en tand tegen de tirannie van deze bezetters. Deze charlatans.

 4. H.B. Sodenkamp schreef:
  23 oktober 2020 om 13:29
  Je reactie is in afwachting van moderatie.

  Invoering van totaal ‘Corona-lijfeigenschap’:

  Hierbij volsta ik met een verwijzing naar een ander ingezonden stukje waarbij de rol van de Kroon en vazallen wordt uitgelegd:

  H.B. Sodenkamp schreef:
  23 oktober 2020 om 13:25
  Je reactie is in afwachting van moderatie.

  Stroomopwaarts MVS is eigenlijk helemaal niks omdat het is opgericht met een besluit dat wettelijk is uitgesloten, simpelweg omdat de wet niet voorziet in wat er daarbij is uitgehaald en waar je heel makkelijk overheen leest. Dit weten de MVS-colleges van meet af aan en deze zijn al enige tijd stiekem buiten de gemeenteraden om bezig om te redden wat er te redden valt in plaats van toe te geven dat de Rijks-pilot SOW is gebaseerd op puur bedrog/identiteitsfraude waarbij het ene gemeentelijke bestuursorgaan zich weloverwogen uitgeeft voor het andere gemeentelijke bestuursorgaan om de specifieke bevoegdheden van deze afzonderlijke gemeentelijke bestuursorganen door elkaar te husselen. Met deze ongekende ‘Participatiezwendel’ wordt de bevolking op 3 niveaus bedrogen: 1 de volksvertegenwoordiging in de Staten Generaal; 2 de volksvertegenwoordiging binnen de gemeenteraden, en 3 de individuele burger onder het mom van ‘maatwerk’ door SOW aan de spreekwoordelijke keukentafel. De laatste fase van de participatiezwendel wordt steeds ingeleid met valselijk daartoe opgemaakte uitnodigingsbrieven die steeds door SOW namens het verkeerde gemeentelijke bestuursorgaan worden ondertekend.

  Medio 2016 deed de Raad van State een uitspraak waarmee een einde kwam aan de gedoogdpraktijk waarbij de gemeente in haar hoedanigheid van rechtspersoon zich deed vertegenwoordigen door het college van burgemeester en wethouders terwijl uitsluitend de burgemeester ingevolge de Gemeentewet bevoegd is de gemeente als rechtspersoon in- en buiten rechte te vertegenwoordigen.

  Met de decentralisatie van 2015 is het bestuursrecht dat tot dan zag op de gedecentraliseerde wetten ingeruild voor het civielrecht, ook wel privaatrecht genoemd,. Dit om de ‘horizontale’ benadering strekkende tot overeenkomst ‘buiten rechte’ tussen partijen aan de keukentafel mogelijk te maken. Het is dus de burgemeester die de gedecentraliseerde- en geprivatiseerde wetten namens de rechtspersoon gemeente in privaat uitvoert.

  Op de beoogde keukentafelovereenkomst ziet dus het privaatrecht als geregeld in het Burgerlijk Wetboek. Het is in dit geval de burgemeester die de rechtspersoon gemeente hierbij buiten rechte vertegenwoordigt. De uitnodigingsbrief waarmee de burger wordt ‘bewogen’ tot het keukentafelgesprek dient dus door, of in geval van volmacht van die burgemeester ‘namens de burgemeester’ te zijn ondertekend. Bij een dispuut is het de burgemeester die zo nodig behalve buiten rechte, ook in-rechte namens de gemeente optreedt of daartoe een individuele burger als bijv. een advocaat machtigt, en wel wat men noemt ‘bij procesbesluit’ dat volgens de wet gemotiveerd dient te zijn. Deze machtiging voorafgegaan door een procesbesluit is uiteraard beperkt tot optreden in rechte en is toegespitst op een individuele casus.

  Naar aanleiding van de overigens volstrekt overbodige uitspraak van de Raad van State die daarbij iets nadrukkelijk verbiedt
  dat wettelijk is uitgesloten en dus reeds verboden was, ging er een lampje branden en is de besluitvorming rond SOW nog eens bestudeerd, met name daar waar duidelijk iets niet klopt aan de redenering rond de volmacht(en) van de drie MVS-burgemeesters waarbij achteraf bezien duidelijk wordt gefoeteld en wordt voorgewend alsof het procesbesluit van de burgemeesters dat staat voor de privaatrechtelijke VOLMACHT, staat voor mandaat van andere gemeentelijke bestuursorganen in, namelijk de colleges van burgemeesters en wethouders, het gemeentelijk bestuursrogaan dat uitsluitend in bestuursrechtelijke zin kan en mag handelen, zoals volstrekt ten overvloede nu is gesteld door de Raad van State.

  Kort door de bocht kan gesteld worden dat de Staat der Nederlanden haar burgers wel aan de keukentafel in privaat wenst te beliegen, bedriegen en zo nodig te bedreigen, maar daarbij tegelijkertijd de toegang tot de onafhankelijke rechter wenst af te snijden. In strafrechtelijke zin is daarmee het opzet van de eertijds plechtig aangekondigde Participatiezwendel Maatschappij en het daarmee beoogde lijfeigenschap van elke Nederlandse burger bewezen.

  Waar misbruik van is gemaakt is dat wanneer de burgemeester een individuele burger bij procesbesluit machtigt de gemeente in haar hoedanigheid van uitvoerend rechtspersoon in rechte te vertegenwoordigen, dat procesbesluit in de toelichting bij de Gemeentewet een ‘mandaatbesluit’ wordt genoemd wanneer het gemachtigde individu de ambtelijke status heeft. Het dan proces-/annex mandaatbesluit/annex machtiging blijft echter beperkt tot vertegenwoordiging in rechte, dus wanneer de gemeente een dagvaarding heeft ontvangen van een keukentafel-partij. Dit betekent dat een dergelijke machtiging uitsluitend in het specifieke geval kan worden afgegeven door de burgemeester, en dus niet in het algemeen. Een algemene blanco burgemeesters volmacht ten aanzien van de ‘onderdanen’ bestaat namelijk niet, of toch wel?

  Ik breng hierbij in herinnering dat burgemeesters en ook commissarissen van de Koning directe verlengstukken zijn van de Koning, elk democratisch draagvlak missen, en binnen een democratische rechtstaat feitelijk niks te zoeken laat staat iets te vertellen zouden mogen hebben. Ook met de Corona-crisis en de afgeroepen maatregelen en handhaving door en namens de burgemeesters of andere non-democratische koekenbakkers staat in feite voor een totalitair koninklijk systeem dat stamt uit de middeleeuwen. Met andere woorden de koninklijke ‘Aboutalebs’ moeten gewoon opzouten met hun praatjes.

  Dat realiseerde men zich ook in Den Haag; redenen om misbruik van Corona te maken en met wetsvoorstellen te komen die naadloos aansluiten bij de eerder geprivatiseerde wetjes strekkende tot ‘koninklijk’ lijfeigenschap van de nederlandse burger

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *