WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

CULTURELE RAAD MAASSLUIS VREEST VERHOGING BTW-TARIEF

MAASSLUIS- De voorgenomen verhoging van het BTW-tarief op culturele activiteiten van 9% naar 21%, zoals aangekondigd in het hoofdlijnenakkoord van het nieuwe kabinet, veroorzaakt onrust bij de Culturele Raad Maassluis (CRM). De CRM verwacht negatieve gevolgen voor de lokale cultuursector.

De CRM begrijpt de noodzaak van maatregelen om de gemeentelijke financiën op orde te houden, maar de raad wijst erop dat cultuur een verbindende en creatieve kracht zou zijn en daarom goed ondersteund moet blijven.

De voorgestelde BTW-verhoging zal volgens de CRM leiden tot hogere kosten voor kaartjes voor theater, festivals en concerten, wat niet alleen artiesten, maar ook technici, decorbouwers en horecapersoneel raakt. Daarnaast zullen lokale organisaties en verenigingen geconfronteerd worden met hogere kosten voor dirigenten en docenten, aangezien ook zij onder het nieuwe tarief zullen vallen.

De CRM waarschuwt dat deze maatregelen de toegankelijkheid van culturele activiteiten zoals dans- en muzieklessen en theaterbezoeken verder zullen beperken, vooral voor mensen met een beperkt budget. De raad roept het college op om deze landelijke plannen mee te nemen in hun overwegingen en te pleiten voor een goed ondersteund cultureel leven in Maassluis.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *