WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

D66 VLAARDINGEN: ‘DE KULK KAN ZONDER SUBSIDIE’

VLAARDINGEN- Coalitiepartij D66 in de Vlaardingse gemeenteraad bestrijdt het idee dat zwembad de Kulk in zijn voortbestaan wordt bedreigd. Het stoppen van de subsidie van het zwembad is op dit moment een van de meest in het oog springende voorstellen van het college van B&W, maar wat de democraten betreft zijn het bestuur en de directie van de Kulk nu aan zet om met plannen te komen.

In die plannen moet volgens D66 het zwembad een veel bredere maatschappelijke functie vervullen. Zo kunnen vrijwilligers, verenigingen en stagiaires samenwerken met andere instellingen en sportverenigingen. Dit zou de loonkosten aanzienlijk drukken. Het zwembad zou daarnaast energiezuiniger moeten worden.
Tenslotte merkt de partij op dat de bezuinigingen tot nu toe hebben geleid tot minder openingsuren, waardoor de vaste lasten per uur flink zijn gestegen. En dat terwijl de Kulk, naar het oordeel van D66, een unieke locatie is met een goede horecavoorziening, voldoende parkeergelegenheid, en daarmee alle ruimte voor evenementen.
DSC00051

Tot 1 januari 2016 is de gemeentelijke subsidie gegarandeerd. Daarnaast beschikt het zwembad over aanmerkelijke reserves, met in 2013 zelfs een positief resultaat van € 150.000, waardoor ook na 2016 de bedrijfsvoering kan worden gegarandeerd, oordeelt de partij.