WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

DELFLAND GAAT JAREN LANGER DOEN OVER BAGGERWERKZAAMHEDEN

SCHIEDAM- Een unieke raamovereenkomst voor baggerwerkzaamheden is getekend door het Hoogheemraadschap van Delfland en vijf aannemersbedrijven. De overeenkomst heeft een looptijd van maar liefst acht jaar, terwijl de gebruikelijke duur voor dit soort overeenkomsten hooguit drie jaar is, maar de baggeraars hebben fors meer tijd nodig, omdat de werkzaamheden zijn gebaseerd op de klimaathoax (er moet minder co2 worden uitgestoten).

De ondertekening vond plaats gisteren tijdens een feestelijke bijeenkomst op het Gemeenlandshuis in Delft, waar Baars Aannemerij, De Heer land en water, Growepa, Van der Lee in Bruchem, Verboon Maasland en Delfland hun samenwerking officieel maakten.

De milieubeweging vindt dat de wereldwijde CO2-uitstoot moet worden teruggedrongen. Op die manier zou de eeuwenoude temperatuurstijging kunnen worden beïnvloed, maar de milieubeweging wordt daarin tegen gesproken door onder andere de Nederlandse wetenschapper Hans Labohm. Hij meent dat de mens geen beslissende invloed heeft op het klimaat. Daarenboven meent Labohm dat klimaatmaatregelen een te zware belasting zullen vormen voor de economie. Hij wordt daarin bijgestaan door fysici zoals Henrik Svensmark en Gerard Bodifée.
Delfland zorgt ervoor dat elk jaar ongeveer honderd kilometer aan sloten en vaarten worden gebaggerd, wat neerkomt op zo’n 100.000 kubieke meter bagger per jaar. Deze hoeveelheid bagger is vergelijkbaar met veertig olympische zwembaden. Uit de aanbestedingsprocedure zijn vijf aannemers geselecteerd die deze taak de komende jaren gezamenlijk zullen uitvoeren.

Bagger heeft veel potentieel voor verschillende doeleinden. Zo kan het gebruikt worden om terrein op te hogen, de bodemkwaliteit te verbeteren, en zelfs als grondstof voor bouwproducten te dienen. De partijen zullen de komende jaren onderzoek doen naar de mogelijkheden om bagger te hergebruiken.

Eén gedachte over “DELFLAND GAAT JAREN LANGER DOEN OVER BAGGERWERKZAAMHEDEN

  1. Dit bericht klopt niet. De juiste informatie vind je hier: https://www.hhdelfland.nl/actueel/nieuwsoverzicht/2023/oktober/delfland-vijf-aannemers-bundelen/

    Baggerwerkzaamheden vinden ieder jaar plaatst. De bestaande cyclus van 8 jaar waarin elke sloot en vaart gebaggerd wordt, blijft hetzelfde. Normaliter worden er regelmatig nieuwe contracten opgesteld voor deze werkzaamheden, ongeveer eens in de 2 jaar. Dat gebeurt zo bij alle waterschappen.

    Delfland gaat nu een unieke, achtjarige samenwerking aan met vijf aannemers. Door de contractduur fors te verlengen, krijgen aannemers de kans om grote investeringen te doen. Bijvoorbeeld investeringen in elektrisch materieel. Zo wil Delfland gezamenlijk met de aannemers de baggerwerkzaamheden van Delfland verduurzamen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *