WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

DORPSRAAD HOEK VAN HOLLAND NIET BIJ INTENTIEOVEREENKOMST RECREATIEOORD

HOEK VAN HOLLAND- De Dorpsraad van Hoek van Holland heeft geen rol gespeeld bij het ondertekenen van de intentieovereenkomst Recreatieoord Hoek van Holland, tot ongenoegen van de Hoekse volksvertegenwoordigers. De intentieovereenkomst is alleen getekend door de gemeente Rotterdam en de CV ONS, die het Recreatieoord Hoek van Holland willen overnemen. De Dorpsraad krijgt wel inspraak in het omgevingsplan.

De intentieovereenkomst is een voorlopige stap en wethouder Robert Simons (Leefbaar) zegt toe dat de Dorpsraad bij de vervolgstappen betrokken zal worden. De Dorpsraad zal meewerken aan het verbeteren van onderdelen van het huidige bestemmingsplan in het omgevingsplan, om zo het kleinschalige en unieke karakter van het Recreatieoord Hoek van Holland te waarborgen.

Door de intentieovereenkomst te ondertekenen hebben de gemeente en de CV ONS afspraken gemaakt en overeenstemming bereikt over de voorwaarden voor de overdracht van het Recreatieoord Hoek van Holland. De intentieovereenkomst beschrijft hoe de overdracht van het recreatieoord in de komende periode gefaseerd zal plaatsvinden. Daarbij wordt aandacht besteed aan de onderlinge verantwoordelijkheden voor het beheer en eigendom en aan de financiële afspraken tussen de twee partijen: de gemeente en de CV ONS.

De volgende stap in het proces is dat de gemeenteraad het raadsvoorstel zal bespreken. Als de gemeenteraad het voorstel goedkeurt, dan kan de gemeente met de CV ONS verder gaan met het opstellen van een erfpachtovereenkomst en kan er een startsubsidie worden toegekend aan de CV ONS. De uiteindelijke erfpachtovereenkomst zal, net als de intentieovereenkomst, worden afgesloten tussen twee partijen: de gemeente en de CV ONS.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *