WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

EISEN AAN VERKOOP LANDGOED DOKTER MOERMAN VLAARDINGEN

VLAARDINGEN- Het college van B en W heeft een visie opgesteld, waarin de voorwaarden en scenario’s staan die gelden voor de verkoop en de toekomst van het landgoed van Dokter Moerman (Vlaardingen, 1893-1988) aan de Westlandseweg in Vlaardingen.

De gemeente Vlaardingen heeft al langer de wens om landgoed Hoogstad te verkopen. Omdat het hier gaat om een uniek deel van Vlaardingen is de ambitie een zo goed mogelijke bestemming voor het landgoed te vinden. Belangrijke doelstellingen voor het landgoed zijn dat het gebied een meerwaarde krijgt voor inwoners van Vlaardingen; het complex een uitstraling als landmark krijgt en dat de cultuurhistorische en monumentale waarden bewaard blijven.

Voor mogelijke toekomstige functies van het landgoed hebben cultuur en ontspanning, bepaalde vormen van dienstverlening en ondersteunende horeca, maatschappelijke functies, kleinere kantoren, sport en recreatie de voorkeur, of een combinatie hiervan. In de eerste plaats kiest het college voor scenario’s waarbij op het landgoed geen grootschalige bebouwing van voor- en achtererf plaatsvindt.

Er is dankbaar gebruik gemaakt van het voorwerk dat is verricht door de Werkgroep Behoud Hoogstad. De gemeente gaat nu aan de slag met het opstellen van een stedenbouwkundig programma van eisen en een verkoopstrategie. Daarna kan de uiteindelijke aanbesteding en verkoop van het terrein plaatsvinden aan de hand van de gestelde voorwaarden. Het streven is het landgoed voor de zomervakantie in de verkoop te zetten.

Moerman werd bekend door zijn alternatieve therapie tegen kanker. Waarmee hij inging tegen de reguliere behandelmethode. Inmiddels kent zijn vegetarisch dieet, vol biologisch bieten-, wortelsap, shakes met eidooier en vooral: suikers tot het minimum beperken, meerdere navolgers. Waaronder het Houtsmullerdieet en het anti-kankerdieet van David Khayat. Ook wordt er de laatste jaren binnen de medische wetenschap wel degelijk een relatie gelegd tussen voeding en de preventie van kanker.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *