WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

EREPENNING MAASSLUIS VOOR NICO OUWEHAND

MAASSSLUIS- Donderdagmiddag heeft burgemeester Koos Karssen van Maassluis de Erepenning der Gemeente uitgereikt aan Nico Ouwehand, voor de meer dan 30 jaar aan bijzondere inzet voor het Nationaal Sleepvaart Museum waarvan hij nu afscheid neemt. Het gemeentebestuur heeft gemeend de heer Ouwehand de Erepenning der Gemeente toe te kennen wegens zijn langdurige verdiensten voor de stad.

Sinds 1981 maakt de heer Ouwehand met een korte onderbreking rond 1990 deel uit van het bestuur van het NSM. Ook gedurende de korte onderbreking van zijn bestuurslidmaatschap bleef hij als adviseur aan het museum verbonden.

De heer Ouwehand heeft in deze periode vele tientallen (wissel)tentoonstellingen samengesteld en opgebouwd. (Aanvankelijk vervaardigde het museum vier wisseltentoonstellingen per jaar; geleidelijk werd dit vanwege de enorme werkdruk teruggebracht tot twee wisseltentoonstellingen per jaar).

Dankzij zijn uitstekende netwerk in de wereld van de zeesleepvaart slaagde hij er in om unieke museale voorwerpen en documenten naar Maassluis te halen. Vaak werden deze voorwerpen en documenten als schenking of in bruikleen toegevoegd aan de collectie van het museum.

De heer Ouwehand schreef voor het overgrote merendeel van de tentoonstellingen een tentoonstellingswijzer. Deze tentoonstellingswijzers bevatten een schat aan informatie voor de bezoekers maar evenzeer voor andere geïnteresseerden. Bij het 15 jarig bestaan van het museum in 1994 vervaardigde de heer Ouwehand een uniek boek over de tentoonstellingen in de afgelopen 15 jaar.
Mede dankzij zijn vele artikelen, foto’s en bijdragen aan boeken over de zeesleepvaart onderhield de heer Ouwehand uitstekende contacten met de media en met de pers en is het museum veelvuldig in de publiciteit gekomen.

De Erepenning der Gemeente wordt uitgereikt aan personen, al dan niet ingezetenen van de gemeente, die zich gedurende enige tijd of naar aanleiding van een bijzondere gebeurtenis verdienstelijk hebben gedragen ten opzichte van de gemeente.