WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

EREPENNING VOORZITTER 400 JAAR MAASSLUIS

MAASSLUIS-Burgemeester Koos Karssen heeft namens het college van b en w zijn grote waardering uitgesproken voor de Stichting 400 jaar Maassluis. Hij deed dat zaterdag 11 oktober in de Olympiahal tijdens de bedankavond voor alle vrijwilligers die hebben meegeholpen aan de festiviteiten rond 400 jaar zelfstandigheid van Maassluis.

Victor Knippenberg, voorzitter van de Stichting 400 jaar Maassluis, kreeg de Erepenning der Gemeente Maassluis. Deze gemeentelijke onderscheiding is Knippenberg door het college toegekend voor zijn grote verdiensten in het opzetten van de vele festiviteiten rond 400 jaar Maassluis. Hij begon officieel als voorzitter op 9 februari 2012, de oprichtingsdatum van de Stichting 400 jaar Maassluis. Maar ook in de maanden daarvoor was hij nauw betrokken bij de voorbereidingen van het feest.

Belangrijk was daarbij het motto van Maassluis 400 jaar: van, voor en dóór de Maassluizers. Door de Maassluise bevolking actief te betrekken in het vormgeven van het programma, zijn Knippenberg en de andere bestuursleden in deze opzet met vlag en wimpel geslaagd.

Bestuursleden Monique van der Rest en Veerle Vliegenthart ontvingen voor hun inspanningen de Erespeld der Gemeente Maassluis. Hun collega’s Dick Hubert en Hans van Vliet, die de Erespeld in het verleden al hadden ontvangen, kregen van burgemeester Karssen de Schaal der Gemeente Maassluis. Het bestuur ontving verder de gouden herinneringspenning van Maassluis 400 jaar.