WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

EXTRA GELUIDSCHERM WERKT

VLAARDINGEN- Het nieuwe geluidscherm aan de zuidzijde van de A20 rond de wijken Ambacht en Babberspolder heeft al effect. Het scherm is nog niet af, maar omwonenden merken nu al het verschil.

De actiegroep Stop Geluidshinder Vlaardinger Ambacht startte een lobby voor het geluidsscherm toen het bouwplan Hooglede bekend werd en daarmee een scherm aan de noordzijde van de A20 tot stand kwam. Gevreesd werd voor een weerkaatsing en daarmee voor een toename van de geluidshinder in Ambacht.

Een handtekeningenactie in de wijk leverde 700 steunbetuigingen op. Bezwaren tegen de bouw van het geluidscherm werden ingetrokken waarna de bouw alsnog kon beginnen.