WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

EXTRA INZET OP AFVALPROBLEMATIEK VLAARDINGEN HEEFT NIET GEWERKT

VLAARDINGEN- De aanvullende maatregelen om het afvalprobleem in Vlaardingen aan te pakken hebben niet het beoogde effect hebben gehad. Dat erkent het stadsbestuur in een brief aan de gemeenteraad, omdat meerdere fracties vragen hebben gesteld over de overlast van bijplaatsing van afval naast de containers. Burgemeester en wethouders willen samen met de raad en de bewoners zoeken naar oplossingen voor de situatie, die leidt tot zwerfafval, onhygiënische situaties en ergernis. Het college benadrukt dat afval een samenspel is van goed werkende containers, goede inzameling en het gedrag van bewoners.

Het college van burgemeester en wethouders verwijst naar de evaluatie van het Actieplan halvering restafval, die vorig jaar maart met de raad is gedeeld. Daarin is aangegeven dat er op de probleemlocaties samen met bewoners wordt gewerkt aan aanvullende maatwerkoplossingen. Deze aanpak past in het stadsprogramma Leefbaar Vlaardingen, waarin afval en de problemen op hotspotlocaties als focuspunten zijn benoemd. Het stadsbestuur geeft aan dat er momenteel in de buurt Vettenoordse Polder Oost een dergelijk traject loopt.

Er wordt door burgemeester en wethouders ook uitgekeken naar het Rekenkamerrapport ‘afval vanuit inwonersperspectief’, waar de raad opdracht toe heeft gegeven. Het college gaat graag met de raad in gesprek over de resultaten om zo met elkaar te werken aan een schonere stad. Ook zal het college nog dit voorjaar reageren op de motie Singapore aan de Maas, waarin de raad het college verzoekt om een inventarisatie te maken van de elementen uit de afvalplannen van Rotterdam en Schiedam, die mogelijk geschikt zijn voor toepassing in Vlaardingen.

Inmiddels is met Irado de afvalsituatie besproken en gevraagd naar een interne evaluatie van de afvalproblemen. De afvalverwerker is daarbij ingegaan op de extra problemen die ontstonden doordat Irado kampte met uitval van materieel, personeel en technische problemen. De probleemlocaties bevinden zich voornamelijk in de Westwijk, Centrum en de Oostwijk.

2 gedachten over “EXTRA INZET OP AFVALPROBLEMATIEK VLAARDINGEN HEEFT NIET GEWERKT

  1. Gewoon handhaven. Op bijplaatsers, weggooiers op straat, baasjes van schijtende honden, eigenaren van loslopende katten, hardrijden, en nog veel meer. Handhaven is niet het sterkste punt van Vlaardingen.

  2. Niets gaat werken, zo lang de persoon zich niets aan trekt van zijn/haar leefomgeving.
    Als men de moeite niet neemt om het of zelf weg te brengen of aan te melden bij de milieustraat, dan zegt dat vaak al genoeg. De slogan een beter milieu begint bij je zelf !!!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *