WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

FIETS- EN WANDELPAD BOONERVLIET WEER OPEN

VLAARDINGEN- Er kan weer gefietst en gewandeld worden over het ‘Vlietmolenpad’ en het wandelpad langs de Boonervliet in de Broekpolder in Vlaardingen. De paden waren afgesloten omdat de kade en de oever langs de Boonervliet zijn aangepast.
Delfland rondt binnenkort de werkzaamheden van de natuurvriendelijke oever af die in het water parallel langs de Boonervliet ligt. Het ontwerp hiervoor is in nauwe samenwerking met Natuurmonumenten tot stand gekomen.

Door op deze plek een natuurvriendelijke oever aan te leggen wordt niet alleen de leefomgeving voor plant en dier prettiger, maar ook voor de Vlaardingers zelf.

De kade langs de Boonervliet is aangepast, zodat deze ook in de toekomst veilig is. Vier doorlaten in de kade verbinden de nieuwe natuurvriendelijke oever met het water van de Boonervliet. Deze ‘gaten’ kunnen in geval van hoog water worden afgesloten met klepstuwen, zodat het peil in de polder waarin de natuurvriendelijke oever ligt gehandhaafd blijft. Het water staat er nu nog wat lager om er voor te zorgen dat de beplanting goed kan groeien.DSC00009