WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

GEEN GROOT ONDERZOEK BLANKENBURGTUNNEL

VLAARDINEN- Er komt geen uitgebreid milieuonderzoeken naar de effecten van de Blankenburgtunnel. Milieu- en bewonersorganisaties hadden daar eerder bij minister Schultz van Haegen (VVD) op aangedrongen, maar de minister wil een dergelijk onderzoek tot de minimale vereisten beperken.

De tegenstanders van de Blankenburgtunnel wilden de Commissie voor de Milieueffectrapportage bij het onderzoek betrekken om verschillende alternatieven voor de weg met elkaar te vergelijken. Ook pleitten zij voor onderzoek naar stoffen die de lucht vervuilen, maar waarvoor nog geen normen bestaan, zoals roet. De minister voelt daar niets voor.