WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

GEEN NIEUWE BEZUINIGING SUBSIDIE ZWEMBAD VLAARDINGEN

VLAARDINGEN- Nader onderzoek wijst uit dat er geen reële mogelijkheden zijn tot bezuinigen op subsidies aan het zwembad De Kulk. Tot die conclusie komt het nieuwe stadsbestuur. In afwachting van de toekomstvisie en -scenario’s voor zwemmen in Vlaardingen, waaraan momenteel ook gewerkt wordt, zullen de subsidies voor zwemmen ongemoeid worden gelaten.

In 2020 stond de gemeente Vlaardingen voor een grote ombuigingsopgave. Tegen die achtergrond is destijds besloten ook te kijken naar eventuele verlagingen van de subsidies voor het zwemmen. De gemeentelijke subsidie aan stichting De Kulk is sinds 2011 gehalveerd. In 2011 bedroeg de gemeentelijke subsidie bijna 800.000 euro. Sinds 2016 bedraag de jaarlijkse subsidie circa 400.000 euro. Als bijdrage aan de gemeentelijke bezuiniging kreeg De Kulk in 2012 een taakstellende bezuiniging opgelegd van 70.000 euro. Hierop heeft De Kulk onder meer de tarieven met 15% verhoogd in twee termijnen. Vanaf 2014 wordt niet langer een subsidiaire tegemoetkoming in de erfpacht verstrekt waardoor de subsidie met circa 65.000 euro afnam.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *