WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

GEEN UITSTEL SLOOP SINGELSCHOOL SCHIEDAM

SCHIEDAM- Een motie van Progressief Schiedam en GroenLinks om de sloop van de Singelschool kort uit te stellen heeft het niet gehaald. De partijen hoopte daarmee het college om de tafel te krijgen en met bewoners en de bewonersvereniging samen tot een breed gedragen plan te komen.
Singelschool 3
Naar aanleiding van de sloopplannen van het schoolgebouw zijn er twee inspraakavonden geweest en een derde zou volgen in september. Deze heeft nooit plaatsgevonden. Wel is in augustus de sloop aangekondigd, zonder de mogelijkheid tot het indien van een bezwaarschrift.

Raadslid John Maris ( Progressief Schiedam) constateert dat men in de gemeenteraad regelmatig spreekt over inspraak, burgerparticipatie en een transparante overheid, maar de motie voor uitstel van sloop kreeg geen steun. Ook niet van D66 die, volgens de linkse oppositie, in contacten met bewoners het hoogste woord had, maar zich nu door het college liet terugfluiten en geen steun gaf aan de motie die ze zelf heeft mee geïnitieerd.