WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

GEEN WIJZIGING HONDENPOEPBELEID VLAARDINGEN

VLAARDINGEN- Bewoners van de Indische Buurt in Vlaardingen hebben bij de gemeenteraad tevergeefs gepleit voor het afschaffen van de hondenbelasting. De bewoners willen van de belasting af en de boete voor het niet nakomen van de opruimplicht fors verhogen. Op deze manier denkt de buurt het hondenpoepprobleem te kunnen terugdringen. Het stadsbestuur van Vlaardingen is tegen elke verandering van het hondenpoepbeleid.

De gemeenteraad heeft het voorstel aan het stadsbestuur doorgegeven, maar de bestuurders zien geen mogelijkheden voor afschaffing van de hondenbelasting. De gemeente levert, volgens het stadsbestuur, diverse diensten zoals uitlaatvelden en het opruimen van hondenpoep. Daarom vindt het college het redelijk dat er een belasting van hondenbezitters geheven wordt.

Ook aan de hoogte van de boete gaat niets veranderen: hiervoor gelden landelijke richtlijnen.