WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

GEZONDHEIDSONDERZOEK 0-12 JARIGEN

SCHIEDAM- De GGD Rotterdam-Rijnmond hoopt de komende week op een eindsprint wat betreft de respons op het Gezondheidsonderzoek 0-12 jarigen. Tot nu toe reageerden in de regio Rotterdam-Rijnmond gemiddeld 35 % van de 28.000 ouders die een uitnodiging ontvingen om aan het schriftelijke onderzoek mee te doen. In Maassluis ligt de respons tot nu toe hoger namelijk 41 %. Op zaterdag 12 juli jl. ontvingen ouders die nog niet gereageerd hebben een laatste herinnering.
DSC00040
De GGD Rotterdam-Rijnmond roept alle ouders die de laatste herinnering krijgen op alsnog mee te doen. Hoe meer ouders de vragenlijst invullen, des te meer gegevens worden verzameld en hoe betrouwbaarder het beeld is van de gezondheid van de kinderen in een gemeente. Onderwerpen die aan de orde komen zijn gezondheid en opvoeding van het kind, leefgewoonten en voorzieningen in de wijk voor het kind.

De GGD Rotterdam-Rijnmond heeft een wettelijke taak om de gemeenten in haar werkgebied te informeren over de gezondheidssituatie van de jeugd in deze gemeenten. De uitkomsten dragen bij aan de invulling van het gemeentelijk jeugdbeleid. Dit kan er bijvoorbeeld toe leiden dat er meer buitenspeelplekken komen of dat er meer opvoedingsondersteuning in een gemeente wordt aangeboden.

De ouders/verzorgers van de kinderen die door middel van een steekproef uit het bevolkingsregister zijn geselecteerd, ontvangen per post een kaart met het verzoek om aan het onderzoek mee te doen. In de kaart staat een persoonlijke code vermeld waarmee ze op een speciale website kunnen inloggen en de vragenlijst kunnen invullen en terugsturen.
De privacy van de kinderen is gewaarborgd. De namen en adressen die via een steekproef uit het bevolkingsregister zijn verkregen, worden alleen gebruikt om de uitnodiging te sturen. Daarna namen en adresgegevens vernietigd. Antwoorden kunnen dan niet meer gekoppeld worden aan persoonsgegevens.