WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

HALF MILJOEN VOOR OV MINIMA SCHIEDAM

SCHIEDAM- Het stadsbestuur van Schiedam wil het plan voor ‘gratis’ openbaar vervoer voor minima doorzetten. Volgens een toelichting in de Zomernota 2015 wordt hier jaarlijks bijna een half miljoen euro belastinggeld voor uitgetrokken.

‘Het doel is om het openbaar vervoer beter in de wijken te laten doordringen, zodat meer Schiedammers gebruik van het openbaar vervoer gaan maken. Een uitwerking van een beter gebruik van het openbaar vervoer is het voorstel van het college tot gratis openbaar vervoer voor minima. Het college stelt hiervoor vanuit het armoedebeleid structureel middelen beschikbaar door inzet van de door het Rijk verstrekte extra middelen voor armoedebeleid’, aldus de nota.

Binnenkort beslist de gemeenteraad.