WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

HERSTEL OEVERS WOONWAGENKAMP SCHIEDAM KOST BIJNA 300.000 EURO

SCHIEDAM- De gemeente Schiedam moet 278.300 euro exclusief BTW betalen voor het herstel van de oevers rondom en nabij het woonwagencentrum Schiekade. De oevers zijn door uitspoeling zo slecht geworden dat ze de Schie in dreigen te lopen. Dit kan ernstige gevolgen hebben voor het milieu en de waterkwaliteit.

De beschoeiing van de watergang, de constructie die de oevers beschermt tegen afkalving, is in zeer slechte staat. Door de uitspoeling kunnen er erosie, structurele schade en juridische complicaties ontstaan. De gemeente is eigenaar van dit stuk grond en daarmee verantwoordelijk voor het onderhoud en het herstel van de oevers.

Het is nog niet bekend wanneer de werkzaamheden zullen beginnen en hoe lang ze zullen duren. De gemeente zal de bewoners van het woonwagencentrum op de hoogte houden van de voortgang en eventuele overlast die de werkzaamheden met zich mee kunnen brengen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *