WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

HISTORISCH GESCHIL DORDRECHT VERSUS VLAARDINGEN

VLAARDINGEN- In het Stadsarchief Vlaardingen is bij de voorbereiding van het symposium over de Slag bij Vlaardingen (1018) een vergeten controverse boven water gekomen. In juli 1957 blijken Vlaardingen en Dordrecht in de ban te zijn geweest van een meningsverschil over de thuishaven van de middeleeuwse graaf Dirk III en zijn burcht. In beide steden was kort na elkaar een standbeeld voor de graaf opgericht, omdat zowel Vlaardingen als Dordrecht claimde dat graaf Dirk III in de elfde eeuw in hun stad zetelde en er tol hief. De controverse mondde zelfs uit in een ‘strafexpeditie’ van Vlaardingers die naar Dordrecht togen en het daar voor Dirk III opgerichte standbeeld met behulp van breekijzers roofden.

Graaf Dirk te Dordrecht.
Beeld van Graaf Dirk de Vierde te Dordrecht. Wel altijd blijven staan.

In Vlaardingen wordt in 2018 gevierd dat hier 1.000 jaar geleden de Slag bij Vlaardingen plaatsvond. Historische gegevens onderbouwen dit feit. Graaf Dirk III had zonder toestemming van de Duitse keizer schepen aangehouden die langs Vlaardingen voeren en tol geëist. De Duitse keizer stuurde in 1018 een leger naar Vlaardingen om de opstandige graaf te onderwerpen. Het keizerlijke leger werd door de Vlaardingers onder aanvoering van Dirk III echter volledig verslagen. Dit is een belangrijke mijlpaal in het ontstaan en zelfstandig worden van het graafschap Holland.

Tijdens een symposium op vrijdag 19 september in de Vlaardingse Grote Kerk doet de stichting Slag bij Vlaardingen haar plannen tot en met 2018 uit de doeken. Het symposium heeft de titel: Grafelijke bijdrage aan Hollands welvaren. De sprekers gaan onder andere in op maatschappelijke vraagstukken en oplossingen uit de tijd van graaf Dirk III en op de waarde van historische en archeologische informatie voor het maken van toekomstscenario’s. Ook stadsarchivaris Harm Jan Luth spreekt op het symposium. Hij gaat dieper in op de controverse die in het Stadsarchief Vlaardingen is herontdekt. Inmiddels zijn er aanwijzingen over de identiteit van enkele daders waarbij in ieder geval de naam Reedijk is gevallen.

Slag-bij-Vlaardingen

Omdat het goed mogelijk is dat er nog meer Vlaardingers in leven zijn die kennis dragen van de toedracht van de roof, worden zij opgeroepen zich met informatie te melden bij het Stadsarchief, Plein Emaus 5. Het delict is natuurlijk verjaard en ook de gemoederen tussen de twee steden zijn al lang weer bedaard. De reden van de zoektocht naar de toedracht is dan ook puur om de historie eer aan te doen.

Wie het symposium op 19 september wil bijwonen, kan zich aanmelden via www.slagbijvlaardingen.com. Hier is ook meer informatie over het programma te vinden.