WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

HONDENEIGENAREN HOUDEN WACHT IN MAASSLUIS

MAASSLUIS- Om het aantal woninginbraken terug te dringen wordt hondeneigenaren in de Maassluise wijk Steendijkpolder gevraagd deel te nemen aan het Project Waaks! ‘ Het gaat om een samenwerkingsverband tussen hondenbezitters, de gemeente Maassluis en de politie.

Hondenbezitters horen bij een speciale groep inwoners. Zij laten elke dag hun hond uit bij hen in de wijk. Hondenbezitters lopen waarschijnlijk een vaste ronde en omdat zij vertrouwd zijn met hun eigen omgeving vallen afwijkende situaties snel op. Denk aan een onbekende in de tuin van de buren, vreemde personen die aan auto’s rommelen of verdachte personen die rondhangen op straat. Hondeneigenaren wordt gevraagd alert te zijn op dit soort situaties en de politie te bellen wanneer hen iets opvalt.
DSC00022
Waaks! is geboren uit het besef dat door samen te werken en gebruik te maken van de oplettendheid van burgers, de veiligheid in de eigen wijk vergroot kan worden. Door mee te werken aan dit project krijgen criminelen minder kans hun slag te slaan in uw buurt.
Bij voldoende deelname zal binnenkort een informatiebijeenkomst worden georganiseerd waar alle deelnemers voor zullen worden uitgenodigd. Vanuit het project wordt aan de hondenbezitters regelmatig terugkoppeling gegeven van acties en behaalde resultaten. Wanneer het project enige tijd loopt, wordt bekeken of het wordt uitgebreid naar andere wijken. Als dat het geval is, zullen hondenbezitters van andere wijken te zijner tijd ook worden benaderd.

Wat wordt er van hondenbezitters verwacht? Het signaleren van verdachte situaties Het melden van de situatie (via 112 bij levensbedreigende situaties, via 0900-8844 als het geen spoed is of via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000 als u liever anoniem blijft).
U meldt wat, wanneer en waar iets gebeurd is. Wie u bent, wat uw telefoonnummer is en dat u deelneemt aan het project Waaks!
Meld u aan door een e-mail te sturen naar: c.a.boudesteijn@maassluis.nl. Vermeld hierbij uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Heeft u vragen of meld u zich liever telefonisch aan? Dan kunt u contact opnemen met Corina Boudesteijn, beleidsadviseur openbare orde en veiligheid, telefoonnummer 010-5931735.

Overigens kunnen alle burgers van Maassluis altijd de meldingen doen via 112 of 0900-8844, los van het feit of er een project Waaks! is of niet, waar u aan meedoet. Verdachte situaties kunnen altijd worden gemeld.