WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

HULP VOOR SCHIEDAMSE SPORTVERENIGINGEN

SCHIEDAM- Sportverenigingen die aanlopen tegen zaken als onvoldoende vrijwilligers, terugloop in ledental, onvoldoende financiële middelen en agressie langs de lijn, krijgen hulp en advies om dit in de toekomst slimmer aan te pakken en daarmee problemen structureel op te lossen. Afgelopen dinsdag schoven diverse Schiedams Sportverenigingen daarom aan bij wethouder Nathalie Gouweleeuw (VVD) sportver 2.
Op de bijeenkomst is gesproken over de taken en rollen van bestuurders binnen een vereniging. Sportverenigingen hebben de mogelijkheid om deel te nemen aan verschillende trajecten waarbij specifiek op de verenigingssituatie wordt ingegaan. Door theorie over organisaties en management te koppelen aan de eigen praktijk krijgen de verenigingen handvatten. De inbreng van het Rotterdamse adviesbureau Brug8, maar ook de uitwisseling van ervaringen tussen bestuurders onderling, moeten op termijn bijdragen aan verdere vitalisering van de (sport)verenigingen in Schiedam.

Foto’s: Blauwe Luchten Fotografie