WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

HUURKORTING KLOKKENLUIDERSWONING SCHIEDAM

Waag Schiedam 1SCHIEDAM- Voor de verhuur van de klokkenluiderswoning aan de Nieuwstraat in Schiedam is door het stadsbestuur besloten geen marktconforme huur te berekenen. Het gerestaureerde hoekpand kan daardoor door de Stichting Sint Jans Kerk worden betrokken voor een sterk gereduceerde maandlast. De huur is berekend op basis van de kostendekkende methode. Wat mogelijk is bij panden die worden verhuurd voor maatschappelijke doeleinden.

De stichting krijgt een huurcontract voor vijf jaar.