WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

HUURTEAM VAN START IN SCHIEDAM-OOST

DSC00010DSC00009SCHIEDAM- Om misstanden in de particuliere verhuur tegen te gaan, start deze week in Schiedam-Oost het Huurteam Schiedam. Het komt regelmatig voor dat mensen die een huis in de particuliere sector huren een te hoge huur betalen. Vaak is de huur niet in overeenstemming met de oppervlakte en ligging van de woning of laat het onderhoud te wensen over.

Het Huurteam toetst de huurprijs van woningen aan de regelgeving vanuit het Woningwaarderingsstelsel en biedt huurders ondersteuning bij het realiseren van huurverlaging. Daarnaast kan de verhuurder ook worden gedwongen tot het plegen van onderhoud. Ervaringen in onder andere Rotterdam en Utrecht laten zien dat in bijna 80 procent van de opnames door de Huurteams die daar actief zijn leiden tot één of meer procedures bij de huurcommissie.

De wijk Oost is de eerste Schiedamse wijk waar het Huurteam bij wijze van pilot aan de slag gaat. Het Huurteam is een van de instrumenten die de gemeente Schiedam inzet om te komen tot een verbetering van de woon- en leefsituatie in Schiedam-Oost. In deze wijk vinden in het kader van de wijkaanpak al veel gerichte acties plaats in de particuliere woningvoorraad. De verwachting is dat deze maatregel niet alleen kan leiden tot eerlijker huren, maar ook tot een betere kwaliteit van de bestaande woningvoorraad.

De pilot loopt tot eind 2014. Daarna worden de bevindingen geëvalueerd en besluit het college over een eventueel vervolg van de inzet van het Huurteam.