WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

IDEEËNMARKT MAASSLUIS

MAASSLUIS- De gemeenteraad van Maassluis houdt op donderdag 30 oktober 2014 een Ideeënmarkt om bewoners, verenigingen en bedrijven te betrekken bij de programmabegroting 2015. In de gemeentebegroting staan de beleidsvoornemens voor het nieuwe begrotingsjaar en wat deze plannen gaan kosten. De gemeenteraad stelt jaarlijks deze begroting vast. Dit jaar wordt de begrotingsvergadering gehouden op dinsdag 4 en woensdag 5 november aanstaande.
Maassluis/ letters
In de voorbereiding op het debat over de begroting horen de raadsleden graag wat er in de stad leeft en waar de wensen en behoeftes liggen. Hiervoor wordt een ideeënmarkt georganiseerd waarbij verenigingen, instanties of inwoners van Maassluis de mogelijkheid hebben om een suggestie of idee bij de raad onder de aandacht te brengen. Vanuit een marktkraam kunnen zij hun idee aan de lokale politici presenteren en met de raadsleden in gesprek gaan. De raadsleden nemen de informatie vervolgens mee in de voorbereiding van de begrotingsvergadering.

De Ideeënmarkt vindt plaats op donderdag 30 oktober vanaf 20.00 uur in de burgerzaal in het Stadhuis. Maassluizers kunnen zich aanmelden per email tot en met 27 oktober via griffier@maassluis.nl of telefonisch via 010-5931831. Hier kunnen zij ook terecht voor meer informatie over de Ideeënmarkt.