WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

IKV VLAARDINGEN KOMT MET DENKTANK

VLAADINGEN- IKV Ondernemend Vlaardingen is bezorgd om de bezuinigingen die verstrekkende gevolgen kunnen hebben voor het Stadshart, maar ook voor het ondernemersklimaat in Vlaardingen. Daarom stelt IKV Ondernemend Vlaardingen een denktank samen om naar oplossingen te zoeken. Deze denktank zal gevormd worden door diverse personen uit het bedrijfsleven binnen en buiten Vlaardingen.

Deze denktank moet gevoed worden met ideeën en daarom wil zij iedereen ( bedrijven, maatschappelijke organisatie, bewoners, bezoekers van de stad) vragen hun ideeën met IKV Ondernemend Vlaardingen te delen. De denktank zal hieruit een selectie maken van de haalbare ideeën en deze voorleggen aan het College van Burgemeester en Wethouders.

Bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties trekken aan de overheid, maar juist de overheid trekt zich terug. Het is nu tijd om samen de participatiemaatschappij vorm te geven en samen te bouwen aan onze stad!
Heeft u een goed idee voor de stad? Mail deze dan naar: secretaris@ondernemendvlaardingen.nl